Hiv-smittade marijuanarökare oftare lungsjuka

BOSTON Lungsjukdomar är vanligare hos hiv-infekterade jämfört med friska personer. Hiv-smittade män som röker cannabis har ytterligare ökad risk att få kronisk bronkit och infektioner i lungorna. Om de samtidigt är tobaksrökare potentieras sjukdomsrisken.

Det är resultatet av en longitudinell amerikansk studie mellan 1996 och 2014 av homosexuella män, som letts av Dana-Farber Cancer Institutet i Boston och publicerats i bl a EClinicalMedicine och Lancet.

1352 hiv-smittade och lika många icke smittade ingick i studien. Personerna har undersökts och intervjuats om sina drogvanor två gånger per år. Av de hiv-smittade deltagarna uppgav 27 procent att de rökte marijuana dagligen eller varje vecka. Det här är den första studien på området som följt en sådan stor grupp hiv-smittade under lång tid.

För icke hiv-smittade män som röker marijuana ser man ingen ökning av lungdiagnoser i just den här studien. Det har man emellertid sett i andra forskningsrapporter där man följt ännu större grupper marijuanarökare.

De tidigare studierna visar ett samband mellan marijuana och symtom från andningsvägarna såsom hosta och ökad slemproduktion, men associationen med andra andningssjukdomar, exempelvis lungcancer har varit oklar.

I äldre forskning har det varit svårt att fastställda hur mycket tobak försökspersonerna konsumerat. Andra brister i undersökningarna har varit alltför få försökspersoner med hiv samt svårigheter att följa dem under lång tid.

Källa: David R Lorentz m fl (2019) Effects of Marijuana Smoking on Pulmonary Disease in HIV-infected and Uninfected Men: A longitudinal Cohort Study. EClinicalMedicine 7, 55–64.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser