Grönt EU-ljus för alkoholvarning i Irland

DUBLIN EU-kommissionen har inga invändningar mot att Irland inför varningstexter på alkohol och processen för att lagstiftningen ska träda i kraft kommer att inledas inom kort. Det bekräftar det irländska hälsodepartementet för Drugnews.

Hälsovarning alkohol Irland
Denna varning kommer att finnas på alkohol som säljs i Irland i framtiden.


Det innebär att Irland
kommer att kräva att det finns varningstexter på alkohol som säljs i landet. Varningstexten ska upplysa om riskerna för leversjukdom, att alkohol orsakar cancer och att gravida ska undvika att dricka alkohol. Varningen ska inte bara finnas på alkoholprodukter, utan också vid ingången till lokaler som säljer alkohol och på webbplatser som säljer alkohol.

Det ska också finnas hänvisningar till en informationssida om alkohol och dess skadeverkningar.

Kravet om hälsovarningar beslutades egentligen för flera år sedan i samband med en ny alkohollagstiftning, men genomförandet av just den delen av lagstiftningen har dröjt. Det har inte minst berott på frågan om kravet på hälsovarningar är förenligt med reglerna inom EU:s inre marknad. I somras skickade den irländska regeringen in ett nytt förslag till EU-kommissionen, som sedan olika aktörer har haft möjlighet att ha synpunkter på.

Förslaget har mötts av kraftig lobbying från bland annat alkoholindustrin som anfört allt från att hälsovarningarna skulle vara överdrivna till att Irland borde invänta gemensamma EU-regler på området.

Det har också mobiliserats ett minst lika kraftigt stöd för förslaget. Bland de organisationer som har uttalat sitt stöd för förslaget finns Cancerfonden. I sitt yttrande skriver organisationen: ”Det irländska initiativet är baserat på en evidensbaserad folkhälsodriven alkoholpolitik. Det är också väl i linje med det föreslagna nästa steget i Europe’s Beating Cancer Plan – krav på att alkoholhaltiga drycker ska innehålla varningstexter.”

Slutsatsen från EU-kommissionen blev att det inte finns anledning att ingripa mot den irländska lagstiftningen och därmed kan Irland efter flera års väntan få lagstiftning och varningstexter på alkohol på plats.

Annonser