Irland inför hälsovarningar på alkohol 2026

DUBLIN Från 22 maj 2026 ska alkoholdrycker som säljs i Irland ha en hälsovarning. Det står klart sedan Irlands hälsominister Stephen Donnelly formellt undertecknat lagstiftningen.

– Jag välkomnar att vi är det första landet i världen som tar detta steg och inför en omfattande hälsomärkning av alkoholprodukter. Jag ser fram emot att andra länder följer vårt exempel, säger Stephen Donnelly i ett pressmeddelande.

Enligt de nya reglerna ska alla alkoholprodukter ha en märkning som varnar för riskerna med att konsumera alkohol när man är gravid och risken för leversjukdomar och dödliga cancerformer till följd av alkohol. Dessutom ska kaloriinnehållet och mängden alkohol anges.
Enligt lagen får nu branschen tre år på sig att anpassa sig och från 22 maj 2026 ska märkningarna vara på plats.

– Denna lag är utformad för att ge oss alla som konsumenter en bättre förståelse för alkoholhalten och hälsoriskerna med att konsumera alkohol. Med den informationen kan vi fatta ett välgrundat beslut om vår egen alkoholkonsumtion, säger Stephen Donnelly.

Även ministern för folkhälsa, välbefinnande och den nationella narkotikastrategin, Hildegarde Naughton, kommenterade att lagen träder i kraft.
– De medicinska bevisen är tydliga att en cancerrisk finns även vid lägre alkoholkonsumtion, sa Naughton i pressmeddelandet.

Beslutet om hälsovarningar på alkoholprodukter i Irland togs redan 2018, men inte minst frågan om regleringens förhållande till EU-rätten har varit komplicerad. I början av 2023 kom beskedet att EU-kommissionen inte hade några invändningar mot lagförslaget. Det har dock mötts av fortsatta protester – framför allt från Italien.

Italien har inte gett upp, utan försöker enligt Euroactiv formera ett organiserat motstånd mot förslaget. Trots att EU-kommissionen inte hade något emot förslaget anser Italien, med stöd från ytterligare vinproducerande länder, att lagen strider mot den inre marknaden.

Annonser