Irlands alkoholvarningar retar Italien

Irlands beslut om att införa hälsovarningar på alkohol har retat upp i inte bara den italienska vinindustrin, utan också den italienska regeringen som ser märkningen som ett hot mot en viktig italiensk exportindustri.


Irland har beslutat att kräva varningstexter på alkohol som säljs i landet. Varningstexten ska upplysa om riskerna för leversjukdom, att alkohol orsakar cancer och att gravida ska undvika att dricka alkohol. Det är nu klart att EU-kommissionen inte har något att invända mots förslaget.

Detta har fått Italienska vinproducenter att reagera kraftigt. De befarar att det irländska beslutet kommer att få efterföljare och att det kan komma att påverka den italienska exporten av vin.

Den italienska regeringen delar vinproducenternas uppfattning. Italiens Utrikesminister Antonio Tajani har beskrivit det irländska förslaget som ”absurt”, enligt den italienska nyhetsbyrån ANSA.

Utrikesminister Tajani och jordbruksminister Francesco Lollobrigida har enligt ANSA  skrivit ett brev till EU:s kommissionär för den inre marknaden, Thierry Breton, för att få upp frågan igen. Bland annat menar de att det irländska beslutet ”påverkar den fria handeln och den fria rörligheten för varor inom unionen negativt”. De vill därför att EU-kommissionen griper in för att skydda den inre marknadens korrekta funktion.

En tjänsteman i EU-kommissionen har till Euractiv sagt att eftersom det irländska lagförslaget inte fått ett negativt yttrande från kommissionen, så är kommissionens roll över. Nu är det upp till medlemsstaterna

Italiens kommer att fortsätta påtryckningarna mot Irland. Enligt Euractiv kommer jordbruksminister Lollobrigida tar upp frågan med Irlands jordbruksminister under måndagens möte med EU:s jordbruksministrar.

Annonser