Talibanerna förbjuder all opiumodling

KABUL Talibanstyret förbjuder i ett dekret tillverkning och handel med all narkotika i Afghanistan, som är världens största opiumproducent. Det är delvis ett försök att blidka omvärlden att lätta på ekonomiska sanktioner


Beslutet delgavs vid en presskonferens på inrikesministeriet i söndags, rapporterar Reuters.

Zabihullah Mujahid, talesman för talibanerna. Skärmdump

– I dekretet från den högsta ledaren i Islamiska Emiratet Afghanistan informeras alla afghaner om att från nu är odling av opium strikt förbjudet i landet och överträdelse kommer att straffas enligt sharialagen, sa talibanregimens talesman Zabihullah Mujahid.

Vidare förbjuds all användning, transport, försäljning, import och export ”av alla berusningsmedel, såsom alkohol, heroin, tablett K, cannabis etc…” i landet.

Afghanistans produktion av opium – bas för att tillverka morfin och heroin – var ifjol rekordhög på över 6000 ton, enligt FN-organet UNODC. Och utgör över 80 procent av världens produktion och stor del av det heroin som smugglas till Europa.

Fler fattiga bönder har på allt större arealer börjat odla grödan, som ger betydligt mer inkomst än andra, exempelvis vete.
Rykten om att förbudet var på gång har gjort att priset på opium flerdubblats. Men för tusentals fattigbönder och daglönare och deras familjer är opiumodling en möjlighet att överleva.
– Andra grödor är inte lika lönsamma, säger en bonde i Herman-provinsen till Reuters.

När talibanerna hade makten förra gången i Afghanistan 1996-2001 så uppgav de också att de ville förbjuda och förstöra all opiumodling. Men efter al Quaidas 11-september-attacker 2001 invaderade USA med Natostöd Afghanistan och tillsatte en västvänlig regim. Korruption och opiumodling ökade igen och talibangerillan började avkräva skatt av opiumbönder.

I augusti ifjol lyckades talibanerna driva ut USA-ledda koalitionen, men få länder har erkänt det hårdföra styret som följer Sharia. Internationellt bistånd har strypts, svält har ökat och omvärldens sanktioner mot banksystem försvårar affärer och utveckling för det fattiga landet.

Narkotika-förbudet kan ses som försök av talibanstyret att blidka omvärlden att få internationellt erkännande och lättnader av sanktioner.

Annonser