Cannabisomröstning i Colorado Springs

Trots att Colorado i USA legaliserade cannabis redan 2012 tillåter många städer och kommuner i delstaten inte försäljning för rekreationellt bruk. Nu ska en aktivistgrupp få samla in namn för en folkomröstning om öppna cannabisbutiker i Colorado Springs – men borgmästaren är emot förslaget.

Legaliseringen i Colorado innebar att alla medborgare 21 år och äldre har rätt odla sex plantor och inneha 28 gram marijuana. Den kommunala vetorätten innebär samtidigt att kommuner och städer har rätt att besluta om försäljning i butiker ska tillåtas eller inte.

I Colorados näst största stad Colorado Springs med cirka 500 000 invånare är cannabisbutiker inte tillåtna. Aktivistgruppen Your Choice Colorado Springs har nu fått godkänt av stadens myndigheter att samla in namnunderskrifter för att få tillstånd för en folkomröstning för att legalisera butiksförsäljning.

Kampanj folkomrösta för cannabisbutiker i Colorado Spring.

Om de lyckas samla tillräcklig många namn genomförs en folkomröstning under 2022. Enligt kampanjgruppen behövs minst 19 345 underskrifter senast 20 juni för att förslaget ska prövas i samband med mellanårsvalen senare i år, rapporterar Colorado Newsline.

Ett viktigt argument för kampanjen är att skatteintäkterna från försäljningen då hamnar i stadens kassa i stället för närliggande städer som Denver och Manitou Springs dit cannabisanvändare idag åker från Colorado Springs för att köpa cannabis. Enligt Your Choice så har staden gått miste om minst 150 miljon dollar under åren i skatteintäkter.
Att butikerna skulle skapa fler jobb och leda till säkrare cannabisprodukter genom bättre tillsyn framförs också i debatten.

John Suthers, borgmästare. Foto via Wikipedia

Men borgmästaren i Colorado Springs, John Suthers (republikan), vill inte se cannabisbutiker i staden. Trots alla löften vid legaliseringen 2012 om skatteintäkter som skulle användas för upprustning av skolor har skatteintäkterna, enligt Suthers, i stor utsträckning kommit att användas för de mycket höga kostnaderna för reglering och tillsyn inklusive kontroll av illegala odlingar.

Dessutom anser Suthers att avsaknaden av regler i Colorado för gränsvärden för THC-styrka resulterat i att marijuana har så hög russtyrka att det har allvarliga hälsokonsekvenser, särskilt för unga.

Huruvida det blir en omröstning om att tillåta cannabisbutiker i Colorado Springs sälja för nöjesbruk och resultatet av den återstår att se.

Kampanjen för en ny omröstning i Colorado Springs är bara ett av många exempel där strider om lättnader i regelverk fortsätter efter att legaliseringen införts. Och där inte bara medborgarinitiativ tas utan där också cannabisföretagen är mycket aktiva.

Annonser