Per Leimar prisad opinionbildare

Per Leimar, till vardags alkoholpolitisk sekreterare på IOGT-NTO, har av Blå Bandet tilldelats en utmärkelse som framgångsrik opinionsbildare.

Han fick priset – diplom och en blå glasstaty – vid Blåbandsförbundets rikskonferens i Sälen förra helgen. Han var där för att hålla en föreläsning och blev ”glatt överraskad” över att få utmärkelsen.

Per Leimar är en ödmjuk och sammanhållande kraft i den internationella forskargrupp som varje år sammanställer en rapport om alkoholens påverkan”, står det bland annat i motiveringen.

Forskare från olika länder sammanstrålar i Sverige och går igenom global alkoholforskning utifrån olika teman, det senaste om alkohol och coronapandemin.
Leimar beskriver blygsamt sin roll där som ”kaffekokare”, men är en samlande kraft för att rapporterna tas fram i serien ”Om människor, samhälle och politik”, och han ser till att de får spridning. Rapporterna brukar få stor uppmärksamhet.

Per Leimar arbetade tidigare på Systembolaget, men är idag politisk sekreterare på IOGT-NTO och följer den alkoholpolitiska utvecklingen och tar fram underlag för folkbildning i olika relaterade frågor.

Utmärkelsen heter egentligen Oskar Eklund-priset och delas ut vartannat år till minne av att han startade tidningen Blå Bandet 1883.

Annonser