Alkoholforskare i ny rapportserie

STOCKHOLM Fem internationellt kända alkoholforskare ska medverka i en ny rapportserie som ska ges ut av Svenska Läkarsällskapet och IOGT-NTO. Första rapporten kommer i december och handlar om ungas drickande.

Per Leimar, politiskt sekreterare på IOGT-NTO, är en initiativtagare till samarbetet och projektadministratör.
– Alkohol är en viktig faktor för folkhälsan. Mycket forskning görs, men det gäller att sprida resultaten och kunskapen till fler intresserade, om exempelvis vilka åtgärder som fungerar för att minska skadorna, säger han till Drugnews.

I slutet av denna månad träffar han alkoholforskarna på Wendelsberg i Mölnlycke för att sammanställa den första rapporten. Den ska handla om unga och alkohol, och vad forskningen hittills kommit fram till för hur konsumtion och skador kan begränsas.

Ordförande för forskningsgruppen är amerikanen Harold Holder, som själv bland annat studerat vilken roll detaljhandelsmonopol har för alkoholkonsumtionen.
Han har lyckats få med forskarkollegorna Tanya Chikritzhs från Australien, Tim Stockwell, Kanada, Tim Naimi, USA, och professor Sven Andréasson, Karolinska Institutet, i gruppen.

Planen är att varje år framöver publicera en forskningsrapport i olika alkoholrelaterade ämnen på engelska och svenska. Forskarna arbetar ideellt, tryckningen finansieras av Läkarsällskapet och IOGT-NTO.

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Etiketter:

Annonser