Tänd ett ljus för de mest utsatta

Så här i Allhelgonatider så brukar vi hedra de nära och kära som gått bort. Leena Haraké på kvinnonätverket KSAN tänder ett ljus för de våldsutsatta missbrukande kvinnorna och deras rätt till liv och anständig vård.

Även den mest utsatta gruppen kvinnor har rätten till livet.

Allhelgona är den helg på året då vi tillsammans med människor i Sverige och världen uppmärksammar och minns dem som har lämnat det här livet. Det är en helg då vi påminner oss om att döden finns, och drabbar oss alla. Samtidigt är den helg även för att minnas alla de som inte längre finns hos oss på grund av för tidig död på grund av droger.

Hur många liv har drogerna släckt sista året? Hur många ljus ska tändas imorgon för de som dött en narkotikarelaterad död sista året? Räcker det med ett tusen ljus för liv släckta av narkotikan?

Vi på KSAN har med oro under de senaste åren följt utvecklingen av ökat antal narkotikarelaterade dödsfall bland kvinnor. Som tidigare ledamot i regeringens ANDT-råd skrev jag redan år 2010 att skam, skuldbeläggande och självförvållandeprincipen inte hör hemma i framtidens verksamma insatser för att minska antalet döda och skadade.

En av de viktigaste beståndsdelarna till tidigare insatser med god kvalitet för att uppnå målet är ett värdigt bemötande av våldsutsatta missbrukande kvinnor.

Vi har ett samhällssystem som osynliggör, trakasserar, sexualiserar och misshandlar kvinnor. Vad de missbrukande kvinnorna får höra är att de borde ha tänkt efter före, valt en annan partner eller så får de skylla sig själva om de inte vill bli placerade på härbärgen för missbrukande män.

Men, missbrukande våldsutsatta kvinnor hör inte hemma på härbärgen för män eller vandrarhem i Sverige 2019.

Det måste ingå kvalitetssäkring av samhällets samlade insatser som planeras och innehåller viktiga skyddsfunktioner även för kvinnor med missbruksproblem. Forskning visar att behandling av kvinnors missbruk inte kan tillgodoses inom ramen för traditionell behandling som utgår från mäns behov. Fördjupade kunskaper med utgångspunkt i kvinnligt missbruk kommer att bidra till utvecklingen av såväl förebyggande som behandlande insatser. För att insatserna ska kunna göra skillnad måste de bryta sig loss från nuvarande normer.

I det värdiga bemötandet ingår respekten för den starkaste rätten som även den mest utsatta gruppen kvinnor har, vilken är rätten till livet. Alla måste vara delaktiga att bidra med det som behövs för att denna rättighet ska bli verklighet.

Vi vill att alla ska få leva ett värdigt liv utan droger. Tusen släckta liv på grund av droger är tusen för många.

• Fotnot: I Allhelgonaveckan arrangeras sedan över två decennier ljusmanifestationer för narkotikans offer runt landet. I år exempelvis i Gävle, Sundsvall, Uppsala, Västerås och Örebro medan det traditionella stilla mötet på Sergels torg i Stockholm tyvärr ställts in. Tänd ett ljus eller en marschall på en minnesplats nära dej…

Annonser