Ljus tändes för narkotikans offer

På flera platser i landet anordnades i Allhelgonahelgen ljusmanifestationer för att minnas narkotikans offer. I Stockholm samlades på Sergels torg många och tände lyktor, lyssnade på tal, musik och sjöng med Gatans röster som värmde i novembermörkret.

Över 800 människor avlider varje år i narkotikarelaterade dödsfall. Som blivit beroende av droger som sprids via illegal langning på gator och torg – såsom Sergels torg – men numer även via internethandel och läckage från sjukvården. Merparten av dödsfallen kan knytas till överdoser (av ex. heroin, fentanyler, opiodläkemedel).

För 22 året i rad tändes i lördags ljus på ”Plattan” för att minnas narkotikans offer och deras anhöriga. Det var Folkrörelser mot droger (med över 30 medlemsorganisationer) och samfund och Kulturhuset som arrangerade minnesstunden, som samlade flera hundra deltagare.

Moderator Sofia Modigh (t v), Gatans Röster och sångerskan René Bonér på ljusmanifestationen. Foto: Drugnews

Sofia Modigh var moderator vid manifestationen (hela mötet, sånger, tal via Lars-Erik Larssons video) som senare år fått lite mer musikalisk tyngd. Gatans Röster – med sina färgrika lite udda körmedlemmar, kända från tv-serien ifjol – och sångerskan Renée Bonér som sjöng. Allt från Låt oss tända ett ljus, Halleluja i Cohens tolkning till Tove Janssons Höstvisa och amerikanska covers.

Maria Fälth talade. Foto: Drugnews

Kommun- och landstingspolitikern Maria Fälth (KD) från Upplands Väsby lyfte i sitt tal anhörigas perspektiv, om sorgen att mista sitt barn till drogerna, och att alla behövs – med förebyggande, vårdande och stöttande insatser.

– Alla är lika viktiga i arbetet för att vi ska behöva tända färre ljus i framtiden som fallit offer för narkotikan. Engagerade i civila samhället behövs, det är inte bara en fråga för de professionella. Ge perspektivet människa till människa. Alla som finns här och överallt idag och imorgon behövs för att de här beroendesjukdomarna inte ska skörda fler liv. Och tillsammans blir vi ljus i mörkret och kan se till att färre blir offer för narkotikan, sa hon.

Nätverket Folkrörelser mot droger spred ett flygblad under mötet med krav om att regeringen måste ta krafttag mot spridningen av narkotika. Att mer satsas på förebyggande arbete så att människor inte hamnar i missbruk, tullen får mer resurser mot smuggling, att polisen ska bli effektivare mot langning och att sjukvården måste se till att narkotikaklassade läkemedel inte läcker ut på svarta marknaden.

Många gravljus hade tänts på torget, även några blommor och minnesbilder av förlorade anhöriga hade inflikas. Under en tyst minut så vandrade blickar runt och ögon tårfylldes hos många församlade på Plattan. Förbipasserade stannade till och visade respekt.

Niklas Eklund, Stockholms Brukarförening. Flera medlemmar avlidit senaste året. Foto: Drugnews

En som såg ut över ljusen var Niklas Eklund, ordförande för Stockholms Brukarförening.
– Flera av de där ljusen är mina vänner. 87 av våra cirka 2100 medlemmar i Stockholm har avlidit senaste året i ”en onaturlig död”. Det är tungt, sa han till Drugnews.

Hans förening tycker inte alltid lika som mer narkotikarestriktiva föreningar i hur drogpolitiken ska utarbetas. Men han tycker det blivit lite lättare att samarbeta i några frågor och en sådan här dag läggs åsiktsskillnader åt sidan.

Också på andra orter ordnades i samband med Allhelgonaveckan ljusmanifestationer för drogernas offer, bland annat i Västerås och Uppsala.

• Drugnews video:

Allhelgonadagen. #Ljusmanifestation på Sergel torg i Stockholm för minnas narkotikans offer. Ljusen, tyst minut o kören Gatans Röster värmde hundratals församlade på lördagen. /Folkrörelser mot droger.

Geplaatst door Drugnews.nu op Zaterdag 3 november 2018

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Annonser