Högre tobakspris på gång i Danmark

KÖPENHAMN Kraftigt dyrare cigaretter föreslås av danska regeringen, som vill höja paketpriset med tio kronor till 50 danska kronor, motsvarande över 70 svenska kronor. Avsikten är att avskräcka unga att börja röka.


Den socialdemokratiska regeringen vill höja cigarettpriset per paket stegvis med fem danska kronor nästa år och ytterligare fem kronor år 2021, uppger Avisen Danmark.

Andra tobaksförslag av regeringen är att införa neutrala förpackningar och förvara dem under disk i butiker. Dessutom öka tillsyn av att åldersgränsen på 18 år sköts, höja böter vid olovlig försäljning och även stoppa söta smaksättningar i e-cigaretter.

Rökning i Danmark är mer utbredd än i flera andra EU-länder, 2018 bröts en länge nedåtgående trend och visade på en uppgång till att 23,1 procent av danskarna nu röker, enligt Sundhetsstyrelsen.

Flera andra partier hade velat se en betydligt högre prishöjning på cigaretter för att stärka hälsan. Men hälsominister Magnus Heunicke (S) är bekymrad för att det kunde leda till en social slagsida om priset blir för högt.
– Vi kan ju inte ha olika prissättning. För unga människor är det här mycket pengar, så vi tror att det är rätt nivå, säger han till Avisen Danmark.

Men hälsoexperter menar att högre cigarettpriser är bra sätt att minska sociala skillnader i hälsa. Högre priser skulle få fattiga och unga att sluta röka och de skulle därigenom ”få mer pengar kvar i händerna”, säger Charlotta Pisinger, professor i tobaksprevention till Ritzau. Hon tycker priset för ett paket borde höjas till 80 danska kronor och hänvisar till att priset har störst inverkan världen runt då unga är mycket priskänsliga.

Även danska Cancerförbundets Jesper Fisker hoppas på dyrare cigaretter, på sikt 90 danska kronor för ett paket. Om alla slutade röka skulle det ge stora sociala och hälsovinster, då de som oftast drabbas av tobaksrelaterade dödsfall är de med minst resurser, resonerar han.

• Ett paket cigaretter i Sverige kostar omkring 60-65 kronor, beroende på märke. Ifjol uppgav 7 procent av svenskarna 16-84 år att de var dagligrökare, enligt Folkhälsomyndigheten.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över åtta miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.
/Drugnews

Läs mer

Annonser