Två alkoholforskare prisade

Professorn och läkaren Sven Andréasson tilldelas Systembolagets Kunskapspris 2018 för betydande insatser inom alkoholforskningen för att minska alkoholskador. Och Jonas Raninen får Juniorstipendiet för forskning om faktorer som påverkar dryckesvanor.


Utmärkelserna delades ut i samband med Systembolagets alkoholforskningskonferens på Skarpö, nära Waxholm.

Sven Andréasson, 66 år, professor i socialmedicin på Karolinska Institutet och chef för öppenvårdsmottagningen Riddargatan 1 i Stockholm för personer med alkoholproblem, får Kunskapspriset på 100 000 kronor.

Jonas Raninen, 36 år, socionom och forskare på Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, får stipendiet på 50 000 kronor för forskning om faktorer som påverkar ändrade dryckesvanor, exempelvis samband mellan alkohol i ungdomen och senare i livet.

Med priserna vill Systembolaget – som har ett samhällsuppdrag att informera och sprida kunskap om alkoholens risker – uppmärksamma forskare som bidragit med ny lärdom inom alkoholområdet. Pristagarna utses av extern kommitté med forskarrepresentanter.

Annonser