Mats Berglund får kunskapspriset

Professor emeritus Mats Berglund får Systembolagets kunskapspris 2016 för bred och omfattande bidrag till alkoholforskningen. Priset på 100 000 kronor utdelades vid en forskarkonferens på Skarpö.

Mats Berglund fick priset av Systembolagets vice vid Marie Nygren vid en forskarkonferens på Systembolagets utbildningsgård i Stockholms skärgård.

Marie Nygren, vice vd Systembolaget, och pristagaren Mats Berglund. Foto: Drugnews
Marie Nygren, vice vd Systembolaget, och pristagaren Mats Berglund. Foto: Drugnews

Berglund, 74 år, har en bakgrund som professor i klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet och överläkare vid Beroendecentrum i Malmö. Han har även arbetat med narkotikaforskning och haft flera utredningsuppdrag.

I motiveringen till det nyligen instiftade kunskapspriset står bland annat att hans mångåriga och uthålliga arbete har väsentligt ökat den samlade kunskapen om alkoholkonsumtionens kort- och långsiktiga effekter samt dess interventionsmöjligheter på såväl individ som samhällsnivå. Kunskaper som gett vägledning för samhällets insatser att minska alkoholens skadeverkningar”.

Han har studerat effekten av olika behandlingsinsatser och upptäckte tidigt att vissa alkoholberoende personer senare kan gå till kontrollerat drickande. Vilket var kontroversiellt vid den tiden. Han har även gjort långtidsstudier om alkoholkonsumtions risker för självmordsbenägenhet.

Han har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och är fortfarande verksam som forskare.

Berglund medverkade i Gerhard Larssons missbruksutredning och tycker att det var synd att förslaget att flytta huvudansvaret för beroendevården till sjukvården inte blev av.

 • Vad ska han då göra med prispengarna?
– De ska gå till resor och kunna avsluta mina fortsatta forskningsprojekt, bland annat jämförelser mellan ungas drickande i Sverige och USA, svarar han Drugnews.

Legaliseringen av cannabis i bl a delstaten Washington ser han som ett ”naturligt experiment” som möjliggör att han kan jämföra med 18-åringars droganvändning där med svenska jämnåriga.
– Flera svenska studenter gör sin debut först senare, det finns ingen riktig strategi hur möta detta, utan det är mer koncentrerat mot yngre åldrar, säger han.

Kunskapspriset är avsett premiera alkoholforskning. En oberoende priskommitté ska årligen besluta vem eller vilka som ska tilldelas priset. Forskare inom samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning ska prioriteras, i andra hand de i klinisk forskning. Forskningens samhällsnytta väger tungt.

På konferensen utanför Waxholm så berättade vd Marie Nygren att Systembolagets stöd inom alkoholforskning ska utökas från sju till tio miljoner kronor 2017. I år är det 31 projekt som fått stöd.

Annonser