Studenter dricker mycket – men få oroas

Många högskolestudenter dricker ofta och mycket. Var femte tillfrågad dricker två, tre gånger i veckan eller mer och 74 procent dricker mycket när de dricker. Men bara sju procent är oroliga för sin alkoholkonsumtion, framgår av en undersökning från IQ.


Det är Xtreme som på IQ:s uppdrag genomfört en webbenkät där 2 677 studenter på tretton lärosäten svarade i höstas. Det framkommer att alkoholkonsumtionen är hög och att tre av fyra studenter uppger att det finns personer på deras universitet eller högskola som dricker för mycket.

– Att det finns en stark alkoholkultur inom studentlivet och att många studenter dricker en hel del är ingen hemlighet. Det är alltid viktigt att reflektera över den egna alkoholkonsumtionen och som student är det extra viktigt i och med att man befinner sig en miljö där det dricks mycket alkohol och där alkohol är ett naturligt inslag i många sammanhang, säger Karin Hagman, vd på Systembolagets dotterbolag IQ.

I enkäten svarar 26 procent av studenterna att alkohol påverkat deras studieresultat negativt (vid tenta, föreläsning etc.) dagen efter de druckit. Och 44 procent hade i berusat tillstånd gjort saker de ångrat efteråt.

85 procent av studenterna i enkäten tycker det finns traditioner på skolan där alkohol finns med som naturlig del. Tre av fyra tror ändå att deras tid som student skulle bli lika bra eller bättre om det dracks mindre alkohol i dessa sociala sammanhang.

IQ – som verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol – har i flera år samarbetat med studentkårer och nationer runt landet för ett studentliv där alkohol tar mindre plats.

• Länk till IQ och faktablad om enkäten (pdf-fil, 3 sidor).

Annonser