Alkoholhetsen ska minskas vid inspark

Alkohol flödar ofta under insparksveckorna när uppåt en kvart miljon studenter nu börjar på universitet och högskolor. I projektet Bästa festen försöker studentkårer runt landet minska alkoholhetsen.

För andra året i rad driver Sveriges förenade studentkårer (SFS) och IQ-initiativet satsningen för att nå en smartare och mer välkomnande alkoholkultur. Där alkohol kan finnas med, men inte vara i centrum.

Caroline Sundberg, SFS
Caroline Sundberg, SFS

– Att det dricks en hel del alkohol under insparksveckorna är ingen hemlighet och ibland har det gått över styr. Men flera studentkårer arbetar för att förändra alkoholkulturen för att fler ska känna sig välkomna och alkoholen inte behöva ska stå i fokus. Exempelvis under brännbollspel, säger Caroline Sundberg, ordförande SFS, till Drugnews.

Målet är inte helnyktra tillställningar, utan att minska alkoholens roll under insparken, menar hon.

Kårer som tidigare varit med Bästa festen-satsningen fungerar nu som coacher och för kunskap och erfarenheter vidare för minskat alkoholfokus under insparken. Flera nya studenter flyttar hemifrån och kan ha svårt med omställningen på den nya orten.

– Vi ser att alkoholkulturen i samband med insparksveckorna håller på att förändras på många universitet och högskolor vilket är positivt. Insparksveckan ska vara en introduktion till din nya tid som student, inte till en osund alkoholkultur, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

Några studentkårer som ändrat traditioner till insparken är exempelvis Naturvetar- och teknologkåren vid Umeå universitet där hälften av aktiviteterna numer vid insparken ska vara alkoholfria.
På Gefle högskola har kåren startat fadderkontrakt med tydlig policy för att minska alkoholtrycket och V-dala nation i Uppsala erbjuder dryckespaket med såväl alkoholfritt som med alkohol vid Reccegasken.

Några tips från SFS och IQ till studenterna under insparksveckan:
Drick varannan vatten och festa med omdöme – insparksveckan är lång.

• Alkoholtjata inte på de som inte vill dricka alls eller vill dricka mindre.

• Ifrågasätt alkoholnormen. Tipsa studentkåren eller nationen om egna idéer och tankar.
Mer info på www.bästafesten.se

Annonser