Andel smuggelsprit bland unga ökat

Svenskarnas totala konsumtion av alkohol har minskat med åtta procent senaste decenniet. Även unga dricker betydligt mindre, men andelen smuggelsprit bland dem har samtidigt ökat betydligt, framgår av en rapport från CAN.

Drugnews redovisade redan i våras huvuddragen av rapporten ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016” (pdf-fil, 62 sidor) från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Den har nu förutom Systembolagets säljstatistik och telefonintervjuer med befolkningen om dryckesvanor, kompletterats med uppgifter om folköl och restaurangers försäljning, båda de senare är relativt stabila.

Alkoholkonsumtionen har minskat betydligt senaste åren. Ifjol dock lite mindre, minus en procent till 9,04 liter omräknat i ren alkohol per person från 15 år och äldre, jämfört med året före. Det är den lägsta konsumtionsnivån på länge.

– Framförallt är det köp av smugglad alkohol och resandeinförsel, från så kallade oregistrerade källor, som har minskat. Den oregistrerade delen har minskat med 21 procent under den senaste tioårsperioden, säger Björn Trolldal, alkoholforskare på CAN.

Källa CAN

Särskilt starksprit har minskat rejält under lång tid medan vin ökat, ifjol minskade sprit hela åtta procent jämfört med året före av totalkonsumtionen. Det dricks mindre i de flesta åldersgrupper, särskilt tonåringar dricker betydligt mindre, (kanske pga ökad föräldrakoll, nya hälsotrender, fler unga umgås via sociala medier och fler med utländsk bakgrund, där alkohol inte är så utbrett).

En särskild analys bland ungdomar åren 2012-2016 visar att det handlar om en historisk nedgång, över hälften i grundskolans nionde årskurs har inte druckit alkohol senaste året och även på gymnasiet har drickande minskat.
Totalt har alkoholkonsumtionen hos 15-16-åriga elever i nian minskat hela 50 procent sedan år 2012 och bland 17-åriga elever på gymnasiet minskat 35 procent.

Men det är främst från registrerade källor, såsom alkohol från Systembolaget som vuxna och syskon langat, som minskat. Medan andelen smuggelöl- och sprit faktiskt ökat.

Särskilt bland grundskoleelever så utgör numer oregistrerade källor över hälften av den alkohol som åldersgruppen ändå dricker, 55-56 procent av unga pojkar och flickors drickande. (Totalt minskat ändå totalkonsumtionen i gruppen ifjol till 1,3 liter bland pojkar och 0,6 liter bland elever i nian).

Björn Trolldal

– Kampanjer om att vuxna och äldre kompisar inte ska bjuda och langa till barn verkar alltså ha fungerat, minskningen gäller främst systemalkohol. Men den hårda kärnan av de som förmedlar och fortsatt dricka smuggelsprit verkar inte ha nåtts av budskapet och insatserna. Oregistrerade andelen har därför samtidigt ökat hos unga, säger Björn Trolldal, till Drugnews.

Han påminner samtidigt om att all alkohol till unga under 18 år juridiskt har illegalt ursprung, alltså oavsett om den kommer från Systembolaget eller införts från utlandet.

• Fotnot: Svenskarnas alkoholvanor och totalkonsumtion följs sedan millennieskiftet år för år. Dels gå genom officiell säljstatistik av alkohol, dels görs telefonintervjuer med 18 000 personer per år för att beräkna den oregistrerade andelen. CAN ansvarar för de s.k. ”Monitormätningarna”.

Annonser