Alkoholindustrins nya kommission ifrågasätts

Alkoholnäringen – genom Sprit- och vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier – har tillsatt en kommission för att se hur svensk alkoholpolitik kan utvecklas och förbättras. Ordförande blir förre finansministern Erik Åsbrink.

”Alkoholkommissionen” ska belysa hur ”den svenska alkoholpolitiken fungerar idag och hur den kan utvecklas”. Fokus blir frågor om alkoholinförsel och okontrollerad försäljning och dess ekonomiska och sociala konsekvenser.

– Det är problematiskt att det inte förs någon debatt om svensk alkoholpolitik. Den svenska alkoholpolitiken är under hård press till följd av en ökande införsel av alkohol. Vi är oroliga för de konsekvenser införseln medför i form av finansiering av organiserad brottslighet, okontrollerad och illegal försäljning till bland annat ungdomar, säger Anna De Geer, vd SVL, i ett pressmeddelande.

Alkoholbranschen har återkommande varnat för att alltför stora skatteskillnader mellan länder eldar på smuggling, langning till unga och kriminalitet. Kommissionen ska ta fram förslag på hur en ny alkoholpolitik kan se ut och där grundbulten är kontrollerad försäljning.

– Mycket upprörande att industrin tillsätter en sådan grupp. Risk bli mer lobbying från alkoholnäringen om sänka skatter och slå vakt om sin alkoholförsäljning, än att lyfta folkhälsoaspekter, säger organisationssekreterare Per-Olof Svensson i Blåbandet till Drugnews.

Han tycker att alkoholpolitiken kan behöva ses över, men i så fall av oberoende personer eller med deltagare från såväl industrin och nykterhetsrörelser.

IOGT-NTO avfärdar den nya kommissionen helt.
– Det är lika dumt som om tobaksindustrin skulle tillsätta en kommission som skulle föreslå hur vi ska arbeta med cancerprevention, säger IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero till Accent.

Kommissionens ordförande Erika Åsbrink – tidigare finansminister i S-regering – uppger att gruppen ska arbeta ”helt fristående från initiativtagarna” och ska presentera sina slutsatser och förslag i en rapport i slutet av detta år.

Övriga ledamöter i gruppen är Helena Frisk, f.d. Verdandi-ordförande och S-riksdagsledamot; Nina-Katri Gustafsson, sociolog och forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet; Sune Rydén, tidigare Tullverkets nationella specialist på alkohol, tobak och punktskatter; och Eva Östling, tidigare vd för Visita och som även bl. a varit regionchef för Svenskt näringsliv i Skåne.

Annonser