”Neutrala tobakspaket kräver ändrad grundlag”

För införa reklamfri neutrala tobakspaket skulle det behövas ändring av grundlagen. Men någon sådan ändring föreslår inte Mediegrundlagskommittén som i torsdags lämnade sitt betänkande.

Cigarett- och snusförpackningarna är snart enda ställe där tobaksindustrin kan marknadsföra. Men den reklamplatsen håller på att stängas runt världen, land efter land vill införa neutral standardlayout utan flashiga logotyper för att inte locka fler unga att börja röka. Australien var för först, flera europeiska länder är nu på gång.

Men tobaksutredaren Göran Lundahl – som utredde nationella anpassningen av EU:s tobaksproduktdirektiv – såg problem med neutrala paket. Att det kunde inskränka på tryckfrihet etcetera och lämnade i våras över frågan till Mediegrundlagskommittén.

I det betänkande som lämnades till justitieminister Morgan Johansson i torsdags, så passar kommittén frågan. Neutrala paket skulle innebära att näringsidkarna inte lämnas något utrymme för egen text på paketen, vilket skulle passera gränsen för hindrande verksamhet enligt Tryckfrihetsförordningen, resonerar utredarna.

 De anser att grundlagen skulle behöva ändras (med två beslut i riksdagen och val emellan) för att införa neutrala tobakspaket i Sverige, men lämnar inte något sådant förslag, enligt Tobaksfakta.

Däremot föreslås ny reglering av krav om varningstexter och annan produktinformation, men det är lite sent. Flera tobaksföretag håller redan på att trycka varningar och bilder på paketen, enligt EU:s direktiv. Efter 20 maj 2017 får inte de gamla paketen säljas längre.

• Mediegrundlagskommittén föreslå i sitt huvuduppdrag om medier bl a att utgivare inte ska hållas ansvariga för material som funnits på dess webbplats längre än ett år. Och att vissa söktjänster på internet om känsliga personuppgifter och domar inte ska vara så lätta att komma åt. Detta efter att cyniska hemsidan Lexbase erbjudit och sålt uppgifter om grannar som dömts för olika brott.

• Fotnot: Betänkandet ”Ändrade mediegrundlagar” (SOU 2016:58).

Annonser