Domstol räddar neutrala tobakspaket

CANBERRA En internationell skiljedomstol i Singapore avvisar tobaksbolaget Philip Morris stämning mot Australien som infört neutrala cigarettpaket.

Från slutet av 2012 tillåter Australien bara standardiserade tobakspaket med hälsovarningar, utan loggor och marknadsföring. Detta till tobaksbolagens förtret, som därmed förlorat en av de sista reklamplatserna att locka nya rökare.

En stor utvärdering efter lagändringen har redan visat att den haft resultat i Australien och uppmuntrar rökare att försöka fimpa.

Tobaksindustrin har via domstolar och processer försökt skydda sina intressen för att inte fler länder ska följa efter. Men förlorade först i Australiens högsta domstol.

Och nu har även försöket av Philip Morris Asia att stämma Australiens regering för påstått brott mot ett gammalt bilateralt investeringsavtal misslyckats. När standardpaket alltmer vann gehör, så flyttade listigt tobaksjättens kontor från Australien till Hongkong och anslöt till Philip Morris Asia. Ett investeringsavtal från 1993 åberopades sedan att tobakslagen brutit mot genom införande av neutrala paket.

Men skiljedomstolen i Singapore som fick ärendet på sitt bord anser sig sakna behörighet att ta upp stämningsansökan, även om detaljerna i beslutet är hemligstämplade en tid. Nu får istället tobaksbolaget betala Australiens rättsliga kostnader.

Organisationen Cancer Council Victoria i Australien säger i ett uttalande att tobaksbolagen måste acceptera domstolarna och folkets vilja och sluta med att stå i vägen för kommande generationers hälsa.

En tvist om standardiserade paket och immateriella rättigheter pågår ännu i handelsorganisationen WTO mellan tobaksbolagen och Australien och väntas bli klar nästa år.

Fler länder har beslutat att införa neutrala tobakspaket – Irland, England och Frankrike inför dem i maj 2016. Och Kanada och Ungern har meddelat att de ska följa efter, rapporterar Tobaksfakta. Fler länder är på gång med lagförslag, såsom Norge, och i Sverige utreder pågående tobaksutredningen frågan.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser