Professorer: Sluta skriv ut Subutex

Socialstyrelsen behöver bli tydligare och helt ta bort mono-buprenorfin (till exempel Subutex) som läkemedel vid opiatberoende. Det skriver Hannu Alho, professor vid Helsingfors universitet och Fred Nyberg, professor vid Uppsala universitet i debattartikel i Dagens Samhälle.


De båda professorerna pekar på att det finns problem med att läkemedel som är avsedda för beroendevård missbrukas och säljs illegalt och att åtminstone tio procent av beslagen av mono-buprenorfin är sådant som läckt från svensk sjukvård.

Istället föreslår Hannu Alho och Fred Nyberg att kombinationspreparat naloxon-buprenorfin ska användas konsekvent. Det preparatet är svårare att missbruka. Mono-buprenorfin ska endast användas då patienten till exempel är allergiska mot andra preparat.

Redan idag är Socialstyrelsen tydlig i sina riktlinjer att kombinationspreparat ska vara förstahandsvalet, ändå är det enligt debattartikeln två tredjedelar av de svenska patienter som behandlas med buprenorfin som får mono-buprenorfin.

”Det är inte rimligt att en behandling som får prioritet sex av Socialstyrelsen är den behandling två tredjedelar av patienterna får förskriven”, skriver de båda professorerna.

Annonser