ADHD-samband med värktablett

Barn till mödrar som använt värkmedicinen paracetamol (ex Alvedon, Panodil) under graviditeten löper ökad risk för neuropsykiatriskt funktionshinder, typ ADHD, enligt en stor dansk studie. Men Läkemedelsverket ändrar inte rekommendationerna.

Forskarna har undersökt data om 64 300 danska barn och deras mammor mellan 1996-2002, i ett samarbete mellan Aarhus Universitet och University of California. Studien publiceras nu tidskriften Jama Pediatrics.
Över hälften av kvinnorna hade ätit paracetamol under graviditet. Den möjliga risken för att barnet fick ADHD ökade med 13-37 procent, särskilt i slutet av graviditeten anses risken vara högre. Och sambandet ökar med mängden.

Men de flesta som använt den vanliga medicinen fick inte barn med funktionshindret. Det understryker en av forskarna, professor Jørn Olsen vid Institut for Folkesundhed vid Aarhus universitet, till Videnskab.dk.
– Man kan säga att om 7 av 100 pojkar som föds får ADHD, kan siffran bli 8-9 av 100 om de gravida använt paracetamol, säger han och tillägger att mer forskning behövs för att verifiera resultaten.

Danska Sundhetsstyrelsen uppger att man diskuterat resultaten i undersökningen och ”vi tar den allvarligt”. Men att man ska göra en mer grundlig analys av data innan man tar beslut om eventuella ändrade rekommendationer kring paracetamol.

Svenska Läkemedelsverket hade extramöte i tisdags om studien. Studien bedöms välgjord, men att ”det kan inte uteslutas att andra faktorer än intag av paracetamol påverkat resultaten”, enligt ett pressmeddelande på myndighetens hemsida.
I nuläget ändras inte rekommendationerna om paracetamol vid behandling av smärta under graviditet. Alla läkemedel kan ha biverkningar, men paracetamol anses vara ”minst dåliga” alternativet, uppger kliniska utredaren Hans Sjögren på Läkemedelsverket till TT.

Det här är inte första gången som möjliga bieffekter av paracetamol (verksamt ämne i vanliga värktabletterna Alvedon och Panodil) uppmärksammas.
Nyligen lades en studie fram om att nyfödda möss som fick ämnet kunde få beteendestörningar. Och en norsk epidemiologisk studie har pekat på möjliga samband mellan högt intag av paracetamol under graviditet och neurologiska störningar hos barnen senare.

Riskmönstret för intag av paracetamol under graviditet har nu börjats undersökas av Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för säkerhetsövervakning och riskbedömning. Även den nya danska studiens resultat ska analyseras.

Flera förgiftningsfall med paracetamol har också uppmärksammats senare år och Giftinformationscentralen vill att varningstexter införs. Fler kvinnor än män använder receptförskrivna värktabletter med ämnet.

Annonser