Adhd-läkemedel fortsätter öka

Användning av narkotikaklassade Adhd-läkemedel fortsätter öka i Sverige, ifjol fick total 74 550 dem förskrivna. Men ökningstakten var något lägre än tidigare, visar statistik från Läkemedelsverket.

Förskrivningen av adhd-läkemedlen (som bland annat används vid neuropsykiatriska störningar) har ökat kraftigt sedan 2006. 2012 fick 66 000 personer medlen minst en gång, och ifjol alltså över 74 500 personer.

– Förklaringen är att utvecklingen av förskrivningen av adhd-läkemedel har varit så kraftig, inte minst inom vuxenpopulationen. Där är förskrivningen främst off label, vilket innebär att vi inte har samma kontroll över till exempel säkerheten. Därför såg vi skäl att förstärka kontrollen, säger Bror Jonzon, ämnesområdesansvarig för farmakoterapi vid Läkemedelsverket till Läkemedelsvärlden.

Det handlar främst om centralstimulerande medel som metylfenidat, dexamfetamin, amfetaminsulfat och atomoxetin. Metylfenidat (exempelvis Concerta) är vanligast vid förskrivningen. Det är främst barn som behandlas med metylfenidat – 3,9 procent av pojkar mellan 10-19 år fick dem ifjol och 1,7 procent av jämnåriga flickor. Hos vuxna fick 0,5 procent av män och 0,4 procent av kvinnor dem.

Det är särskilt bland vuxna som fler får de omdiskuterade läkemedlen senare år. Men enlig Läkemedelsverket har ökningstakten börjat vika. Ifjol rapporterades 37 biverkningar av metylfenidat, varav 25 allvarliga och fyra av dem livshotande.

Men Läkemedelsverket ser inget oroande i det, utan tror att förgiftningar avtar, men fortsätter övervakningen.

Socialstyrelsen arbetar nu med en vägledning för utredning och indikation för behandling av Adhd. Flera myndigheter har fått ska också i höst presentera ett samordnat kunskapsstöd – med vägledning, indikation för läkemedelsbehandling och TLV kan komma att ompröva läkemedelsförmånerna (rabatter) av medicinerna.

Annonser