Jamaica debatterar marijuana

KINGSTON Även i Jamaica i Karibien höjs nu röster för att avkriminalisera innehav av mindre mängder cannabis för eget bruk. Frågan diskuterades i landets parlament i tisdags.

Ännu har inget lagförslag lagts eller något datum för en omröstning presenterats. Men eftersom frågan debatteras i parlamentet på initiativ från högt uppsatta politiker från regeringsmajoriteten och det finns en opinion för en lagändring kan Jamaica bli ytterligare en nation i raden som lättar på marijuanalagar.

Cannabis anses av många vara del av rastakulturen, och används både för nöje och som medicin för del av befolkningen, och även viss export förekommer. Samtidigt är drogen är förbjuden sedan 1913.

I takt med att flera länder avkriminaliserat innehav av mindre mängd marijuana i Latinamerika, så har frågan väckts också i Jamaica. Även legalisering har nämnts, men landet har samtidigt inte velat riskera det goda förhållandet med USA som satsat stora belopp på att förstöra cannabisodlingar i det lilla öriket.

Men när nu Obama-administrationen inte ingriper mot de två delstaterna Washington och Colorado som legaliserat marijuana/ganja tycker förespråkare i Jamaica att den oron inte längre är befogad. Och flera anser att unga som röker marijuana och straffas stigmatiseras och kan få svårt att få arbete.

– Det råder ingen tvekan om att ganja kan ha skadliga effekter på individer. Men det inte motiverar kriminalisering av tusentals jamaicaner för deras personliga val och bruk, av skäl djupt rotade i kulturen, sade parlamentarikern och tidigare informationsministern Daryl Vaz, rapporterar AP.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser