Ökat stöd för norskt statligt heroin?

OSLO Tre partier i Norge vill numer dela ut heroin till grava problematiska missbrukare. Tidigare har Venstre det i sitt partiprogram, men nu har också Sosialistiske Venstre och Miljöpartiet anslutit.

Det är hög tid staten tar sitt ansvar och erbjuder heroinassisterad behandling för att “de allra mest utsatt missbrukarna“. De som inte klarar att sluta ska få den hjälp de behöver för “minska skadorna och kunna få ett värdigt liv“, har SV nu infört sitt arbetsprogram för nästa mandatperiod. Partiet är i trepartiregeringen.

– Vi får inte vara rädda för att pröva kontroversiella metoder och vi vill införa förskrivning på försök. Vi menar att det är förnuftigt att pröva detta i Norge också, säger SV:s partiledare Audun Lysbakken till Aftenposten.

Även Miljöpartiet (utan plats i parlamentet) förde i våras in heroinförskrivning i sitt program.

En svängning kan vara på väg i synen på hur tunga narkomaner ska behandlas även i Arbeiderpartiet och Höyre och “gir håp for fremtiden“, enligt en ledarartikel i Aftenposten.

Men den bedömningen ifrågasätts.
– Nej, det framstår snarare som resultat av nyhetstorka och en politisk mediakampanj med begränsat stöd, säger Knut Reinås, ordförande i Forbundet mot Rusgift till Drugnews.
Han tror inte att de borgerliga partierna Höyre, Framstegspartiet och Kristelig Folkeparti skulle svänga till fördel för heroinförsök. Även tredje regeringspartner Senterpartiet har inte gett sådana signaler.

Norges heroinproblem och många överdosfall – i topp i Europa – har diskuterats länge. En oenig utredning (Stoltenbergutvalget) föreslog heroinutdelning 2010, men regeringen valde att avvakta. Ifjol ville hälsoministern (Arbeiderpartiet) starta heroinförsök, men förslaget stoppade av partikamrater i Stortinget.

Utbyggd underhållsbehandling har minskat antalet dödsfall, men missbruket är ännu stort i större städer. Ett injiceringsrum har inrättats i Oslo där missbrukare kan ta sitt heroin under övervakning av vårdpersonal. Regeringen föreslog i våras att rökheroin ska få intas på särskilda ställen framöver.

Frågan om heroinutdelning på statlig bekostnad kan nog återkomma till i norsk politik. Och man följer noga försöket i Danmark som senare ska utvärderas.

I EU har Belgien, Holland, Spanien, Storbritannien, Schweiz, och Tyskland har permanentat heroinprogram.

Etiketter:

Annonser