Stor cannabiskonferens i höst

STOCKHOLM Regeringen oroas över ungdomars cannabisliberala attityder och okunskap om skaderisker – i Sverige och i världen – och planerar en internationell cannabiskonferens 21-22 november för att sprida forskning.

”Unga underskattar faran med cannabis”, skriver ansvarig minister Maria Larsson (KD) i en debattartikel i Aftonbladet.
Samtidigt pågår en stark lobbying i världen för en legalisering av drogen.

Hon menar att ungas alkohol- och tobaksanvändning är hoppingivande – de dricker mindre och föräldrars attityder till att köpa ut alkohol och bjuda sina barn har ändrats. Men enligt undersökningar av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, så tror många skolelever att cannabis är mindre riskfyllt och missbruket minskar inte.

“Varför minskar då inte narkotikaanvändningen på samma sätt? En förklaring är bristande medvetenhet om riskerna med cannabis. Det kan leda till att vi får en ökning av cannabisanvändningen i Sverige, om vi inte agerar kraftfullt nu för att förhindra en sådan utveckling”, skriver Maria Larsson.

Senare års forskning visar på allvarliga skadeverkningar av cannabis. Dess psykoaktiva effekt är också mycket starkare numer med genmodifierade sorter och nya syntetiska former flödar in. Störst risker för att skada hjärna och psyke är det för de som börjar använda drogen i tonåren.

Ministern tror att det går att förändra attityder och beteenden, men det tar tid och det behövs trovärdig information och fakta. I onsdags arrangerar Uppsala universitet tillsammans med regeringen ett kunskapsseminarium med experter om beroende.

Regeringen har initierat en satsning mot cannabis bland ungdomar i landet, bland annat i storstäderna (Trestad2), och planerar i november en internationell konferens för att sprida senaste forskningen om skaderisker av drogen.

Målet är för svensk del att minska användningen av cannabis bland personer under 25 år.

• Fotnot 1: CAN:s rapport

Relaterad läsning

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer