Sobrildrogade abborrar utsatta

UMEÅ/BOSTON Miljöförorening av läkemedel i avloppsvatten påverkar ekosystemet. Det visar en svensk studie av hur abborrar påverkade av ångestdämpande medicin ändrar beteende riskabelt.

Mycket medicinrester hamnar idag via urin och avlopp i sjöar och vattendrag.
Forskare vid Umeå universitet har mätt halten av hur substansen oxazepam (som i Sverige finns i bensodiazepinen Sobril som minskar oroskänslor) i vattendrag. Bland annat i Fyrisån i Uppsala.

Substansen samlades särskilt i fiskarnas muskler och forskarna fann upp till sex gånger högre halt av oxazepam där än i vattnet där de simmade. I fortsatta studier av abborrarna fann de att de som var påverkade av läkemedlet blev mer aktiva, våghalsiga och asociala.

De påverkade abborrarna lämnade de trygga stimmen med andra fiskar och löpte större risk att ätas upp av exempelvis gäddor. Något som i förlängning kan ge oönskade effekter i ekosystemet, varnar forskarna.

– Dessa läkemedel är ju designade för att ändra människors beteende, så självklart förändrar de också beteendet hos djur, säger Tomas Brodin, forskare vid Umeå Universitet till Dagens Nyheter.

Han är huvudförfattare till studien som publiceras i veckans nummer av tidskriften Science. De presenterade också i sina rön vid ett stort forskarmöte i Boston.
Forskarna tycker inte att människor ska sluta använda ångestdämpande mediciner, utan att reningsverken inför bättre teknik. Och att mer kontroller ska göras om hur läkemedel påverkar djurens beteende.

• Mätningar i reningsverk i Stockholm har även visat på förhöjda nivåer av kokainrester efter storhelger.

• Fotnot: Artikeln ”Dilute Concentrations of a Psychiatric Drug Alter Behavior of Fish from Natural Populations” i Science. Av T Brodin, J Fick, M Jonsson, J Klaminder m fl.

Etiketter:

Annonser