FHI vill stoppa ytterligare fem substanser

ÖSTERSUND Statens folkhälsoinstitut föreslår att att drogen 5-IT  klassas och ytterligare fyra substanser klassas som hälsofarliga varor. 5-IT finns med i 14 dödsfall i Sverige.

Statens folkhälsoinstitut, FHI, föreslår stopp för ytterligare fem substanser genom att de ska klassas sin hälsofarliga varor. En av substanserna är 5-IT, sen substans som Rättsmedicinalverket i Linköping funnit substansen i sammanlagt fjorton obduktionsärenden.

5-IT är ensamt fynd i två fall och i övriga i kombination med läkemedel eller droger. I några av fallen har dödsorsaken bedömts vara förgiftning med 5-IT. Övriga ärenden är inte avslutade hos rättsmedicin än, men merparten av dessa fall rör drogmissbruk med hög misstanke om överdos/förgiftning.

Enligt FHI kan 5-IT antas vara avsedd att användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan och kan då komma att medföra fara för människors liv eller hälsa. Statens folkhälsoinstitut förslår därför att 5-IT klassas som hälsofarlig vara enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Även fyra andra substanser 4-(2-aminopropyl)bensofuran, 5-(2-aminopropyl)bensofuran 6-(2-aminopropyl)bensofuran och DMAA(1,3-dimetylamylamin) föreslås klassas som hälsofarlig vara varor.

Etiketter:

Annonser