Färre tidiga födslar efter skotskt rökförbud

GLASGOW Sedan Skottland förbjöd rökning på allmänna platser och restauranger våren 2006 har antalet för tidigt födda barn sjunkit med 10 procent och även barn med låg födelsevikt har minskat.

Beslutet om rökförbudet var omstritt och föregicks av kritik om att hälsoeffekten bara skulle ha marginell påverkan på folkhälsan.

Men rökförbudet har alltså haft en positiv hälsoeffekt, konstaterar forskarna på Glasgows Universitet i tidskriften PloS Medicine. De har gått igenom data om alla för tidigt födda barn och de med låg födelsevikt, januari 2006 – december 2009. Totalt ingick över 716 000 kvinnor i studien.

25,4 procent av de gravida kvinnorna i Skottland rökte före förbudet och sjönk efteråt till 18,8 procent. Antalet för tidigt födda barn minskade med tio procent och antalet barn med låg födelsevikt med 5 procent under perioden.

Nedgången märktes både bland kvinnor som rökt och de som aldrig rökt, vilket visar på förbudets positiva effekt även mot passiv rökning, enligt forskarna.

• Flera länder har senare år infört rökförbud på serveringar (Sverige i juni 2005) och på allt fler allmänna platser.

• Fotnot: Studien “Impact of Scotland’s Smoke-Free Legislation on Pregnancy Complications: Retrospective Cohort Study“ i tidskriften PloS Medicine.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Etiketter:

Annonser