Trendigt bland unga vara nykter

VISBY Drogvanekurvorna för 15-16-åringar pekar nedåt i CAN:s nya skolenkät, vilket glädjer ansvarig minister. “Grattis alla niondeklassare som valt bort alkohol, tobak och narkotika – det är bra för deras liv och för Sverige“, säger Maria Larsson (KD).

I Almedalen redovisade i tisdags Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning första resultaten ur den skolenkät som gjordes i våras med drygt 4600 deltagare i nian.

Alkoholkonsumtion fortsätter minska bland pojkarna i årskurs 9 och är de lägsta sedan mätningarna inleddes 1971. Då hade cirka 90 procent druckit alkohol, i år hade de gått ner till 55 procent för pojkarna och 57 procent bland flickor.
Nedgången gäller även den totala konsumtionen och berusningsdrickandet – kring 20 procent dricker sig berusad minst en gång varje månad.

– Andelen elever som dricker är historiskt låg. Trenden har pågått ett tag och den tidigare skillnaden i mellan könen är i princip borta idag – flickor dricker sig berusade lika ofta som pojkar, säger Björn Hibell direktör på CAN.

Han redovisade vid seminariet även att rökning minskat något bland skoleleverna, andelen rökare i årskurs 9 har sjunkit från 23 till 19 procent bland pojkarna och från 30 till 26 procent bland flickorna i nian.

Även tonåringar som prövat narkotika har stabiliserast på en lägre nivå. Från riksiffror kring 15 procent i början av 1970-talet, så sjönk andelen till cirka 3 procent något årtionde senare, kurvan vände uppåt vid millennieskiftet och har legat relativt oförändrad senare år. I år svarade nio procent av pojkarna och sex procent av flickorna (en liten nedgång) att de pröva illegala droger, oftast cannabis.

Björn Hibell ser en liknande internationell trend i några geografisk eller kulturellt lika länder. Drogutvecklingen i Sverige och USA följer varandra väl, så också Danmark och Norge, om dock på olika nivåer.

Ökat hälsomedvetande, effektivare föräldrakontroll och drogförebyggande insatser är andra tänkbara orsaker. Men även fler unga med invandrarbakgrund med annan syn på alkohol, likaså att ungas dataspelande har en dämpande roll.
– Det går ju inte så bra att spela dataspel och vara full, säger Björn Hibell.

Barn- och äldreminister Maria Larsson, som deltog vid seminariet i Blå Trädgården, är nöjd över den preliminära statistiken.

– Det är glädjande att alla kurvor går åt rätt håll, även om vi inte ska blåsa faran över. Föräldrar har blivit bättre på att sätta gränser och snacka med sina barn, ingen har en större påverkan på dem, säger hon till Drugnews.

Hon avvaktar lite oroligt resultat senare i år om årskurs två på gymnasiet som hittills legat högre vad gäller narkotika, särskilt i storstadsområden. Regeringen initierar nu en cannabiskampanj med utgångspunkt från attitydprojekt i Skåne. Ministern uppmanar skolpersonal och föräldrar att samarbeta mer för att påverka attityder och tidigt upptäcka missbruk bland ungdomar.

– Jag efterlyser även ett “kändisar mot knark“, som goda förebilder för ungdomar och balans mot de som idag istället förhärligar droger, säger Maria Larsson.

• TRENDIGT VARA NYKTER/ Ungdomens nykterhetsförbund märker att fler säger nej till alkohol och en tillströmning av flera nya medlemmar.
– Det är inne att vara nykter! Många söker ett socialt sammanhang där man inte behöver dricka och har tröttnat på kompisar som blir bakfulla, gör bort sig och är otrogna, säger Linda Engström, ordförande i UNF till Drugnews.

Etiketter:

Annonser