Krav på fler alkoholfria zoner

STOCKHOLM Denna vecka firas traditionsenligt Folknykterhetens Vecka. Några krav som lyfts av nykterhetsrörelsen är att fler alkoholfria mötesplatser behövs där barn och vuxna kan umgås tillsammans.

Kampanjen Stor och liten drivs landet runt av bl a IOGT-NTO-rörelsen. Man vill ha fler vita zoner med “punktnykterhet“ där människor kan umgås över generationsgränserna.

Idrotten är exempel på där alkohol bidragit till bråk, svärtar ner sporten och försvårar för familjer att gå tillsammans.

– När de alkoholfria utrymmena försvinner minskar också möjligheterna för barn och vuxna att umgås, det blir inte längre tillgängligt för alla. Rädsla och obehag gör att många inte vågar gå med 7-åringen på en fotbollsmatch, och stadsfestivalen blir ingen familjefest så fort öltälten börjar fyllas, säger Anna Carlstedt, förbundsordförande i IOGT-NTO.

Över 200 arrangemang på ett hundratal orter uppmärksammar kampanjen.

Etiketter:

Annonser