Unga kvinnor dricker farligt

STOCKHOLM Kvinnors riskabla alkoholvanor behöver mer uppmärksammas. Detta för att tidigt kunna förebygga ohälsa bland unga kvinnor. Det menar Leena Haraké på nätverket KSAN.

– Vi är bekymrade över att kvinnor ofta missas i drogvanestudier, nu senast i Folkhälsoinstitutets särskilda uppmärksamhetsvecka om alkohol, säger Leena Haraké till Drugnews.

Hon är kanslichef på Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor och har märkt att alkoholproblem ökat särskilt bland unga kvinnor. De är mer sårbara, utsätts för aggressiv marknadsföring för “blommigt“ öl, paraplydrinkar, alkoläsk, bag-in-box-vin etcetera och kan hamna i farliga situationer.

Enligt nationella folkhälsoenkäten dricker omkring 700 000 svenskar riskabelt mycket. Hela 26 procent av unga kvinnor i åldersgruppen 16-29 år dricker på ett sätt som kan ge sociala och medicinska skador. Bland unga män dricker 31 procent riskabelt, vilket är en minskning.

– Men det är svårt att få fram statistik, ofta redovisas inte genderspecifika uppgifter, något som statliga myndigheter måste bli bättre på. Det som inte syns – finns inte!, säger Leena Haraké.

Projektledare Ylva Lyander på Riskbruksprojektet medger att man bör bli bättre på genusperspektiv och visa att alkoholproblem ökat, särskilt bland unga kvinnor.
– Det är viktig kunskap som måste lyftas fram, särskilt för dem som inte vet att unga tjejer tål mindre alkohol än killar, blir fulla fortare och är mer utsatta, säger hon.

Uppmärksamhetsveckan handlar om att utbilda vårdpersonal, informera och ställa frågor till patienter i primärvården om deras drickande. Något som visat sig leda till att många funderar över sina alkoholvanor.

Unga tjejer kan nås exempelvis på ungdomsmottagningar och Studenthälsan, däremot har vården haft svårare att tala alkoholvanor med ungdomar i skolhälsovården. Då det principiellt inte finns ett “säkert drickande“ för personer under 18 år, enligt Ylva Lyander.

Leena Haraké på KSAN tror inte ungdomar i riskzonen hittas via primärvården i första hand. Utan snarare på fritidsgårdar, skolor och bland kompisar. KSAN har i projektet BellaNet sedan 2004 låtit 6 000 tjejgruppledare i Sverige och ett 100-tal i övriga Europa utbyta erfarenheter och kunskaper om drogprevention för att stärka tonårsflickor.

KSAN:s projekt BellaNet International fick nyligen pris av European Council, Pompidou Group för sina innovativa drogförebyggande insatser.

Etiketter:

Annonser