Klart för drogtester av barn

STOCKHOLM Drogtester ska från 1 juli kunna göras med tvång på barn under 15 år. Det beslutade en riksdagsmajoritet häromdagen, trots att lagrådet haft invändningar. Rödgröna oppositionen röstade emot.

Den omstridda frågan gäller att minderåriga vid skälig misstanke om missbruk av narkotika ska kunna drogtestas. Även om barnet säger nej och föräldrarna inte gett klartecken.

Lagrådet ansåg i processen av förslaget att det var för långtgående och för stor kränktning av personlig integritet. I riksdagen röstade oppositionen emot, enligt tidningen Riksdag & Departement.
– Det är fel väg att gå. Risken är att förtroendet för vuxenvärlden minskar, sade riksdagsledamoten Kerstin Haglö (S) i debatten.

De rödgröna kan tänka sig drogtester, men endast om föräldrarna samtycker. Det finns även farhågor för att polisen kan överutnyttja de nya möjligheterna med drogtester.

Det anser dock inte den borgerliga majoriteten. Det är inte polisen som avgör, utan det krävs ett åklagarbeslut, påminde Johan Pehrson (FP). Det får inte handla om rutinmässiga drogtester av barn. Men om föräldrar inte samarbetar eller finns tillgängliga måste samhället kunna agera om unga är på väg in i missbruk, anser alliansen.

Nya regler om brottsutredningar när den misstänkte är under 15 år antogs också. Framöver blir det obligatoriskt för polisen att utreda brott, där barn är misstänkta, som normalt kan ge minst ett års fängelse. Detta för att ge tydligare signaler för att motverka en begynnande kriminalitet och att ge bättre underlag för socialtjänstens insatser.

Vid dessa brottsutredningar ska även prover kunna tas för DNA-analyser och läkarundersöka den misstänkte, enligt R&D.

Etiketter:

Annonser