Skärpt kontroll av tobaksbutiker

STOCKHOLM Regeringen vill försvåra försäljning av tobak till ungdomar under 18 år. En butik som bryter reglerna ska kunna stoppas ett halvår, föreslås idag, torsdag, i en lagrådsremiss.

– Om man märker att här sker försäljning till minderåriga, så får man nu möjlighet att dra in försäljningen under en sexmånadersperiod. Vilket är ett ganska kraftfullt verktyg som vi nu sätter i tillsynsmyndighetens händer, säger folkhälsominister Maria Larsson (KD) till SR Ekot.

Regeringen lämnar senare idag ett förslag om skärpta regler på tobaksområdet. Det är särskilt inriktat på att hindra försäljning till ungdomar. Idag kan, trots 18-årsgräns, nära hälften av pojkar i 15–16-årsåldern handla cigaretter och snus själva.

– Här måste det nu ske en förändring. Det är det vi vill åstadkomma med den här lagstiftningen därför att vi vet att rökningen är ett av de allvarligaste hälsohoten. Och de allra flesta börjar röka innan de är 18 år, säger Maria Larsson.

Större ansvar ska läggas på tobakshandlaren och ett kontrollprogram ska finnas för att stödja och informera anställda att efterleva åldersgränserna. För att kontrollera skärpningen ska kommuner och även polis kunna kontrollera försäljningen. Och butikerna måste anmäla att man säljer tobaksvaror.

Men många hade hoppats på skarpare förslag.
Exempelvis att butikerna inte får exponera tobak i butikerna, utan placera dem under disk för att inte locka till köp.

Vad Drugnews erfar så föreslås vare sig exponeringsförbud kring butiker eller krav på varningsbilder på cigaretter vilket införts flera länder.

Dessutom försvåras kontroll av åldersgränser numer av att Folkhälsoinstitutet och kommuner inte tillåts anlita personer med ungt utseende för att provköpa tobak och alkohol i butiker. Det slog Justitieombudsmannen fast nyligen då myndigheter inte får provocera fram brott. En metod som annars har ansetts effektiv.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över åtta miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.
/Drugnews

Läs mer

Etiketter:

Annonser