Subutex som huvuddrog oroar

STOCKHOLM Föreskrifterna för underhållsbehandling av missbrukare kan komma att skärpas. Det framgår sedan en studie i Stockholm visar att läkemedlet Subutex blivit huvuddrog för flera och ibland varit ingång i opiatmissbruk. Fast avsikten med programmen är det motsatta.

Baslinjestudien (pdf-fil) om smittspridning bland injektionsmissbrukare i Stockholmsområdet, som Drugnews presenterat tidigare, visar även att 24 procent av 710 aktiva missbrukare i studien fått legalt metadon, Subutex eller Suboxone (ofta i tablettform) för att bryta missbruk.

Av dessa 171 personer hade 84 procent injicerat under behandlingens gång, 51 av dem hade Subutex som första eller andradrog i sitt missbruk. Några hade även börjat sitt opiatmissbruk med Subutex.

– Det är alarmerande och oacceptabelt. Det här måste vi se över i den revidering av föreskrifterna av läkemedelsassisterad behandling som nu görs, säger Abit Dundar, utredare på Socialstyrelsen, till Drugnews.

Han säger att läckaget från programmen måste stoppas och kontrollen måste bli bättre av att de som skrivs in där är rätt patienter.
– Jag är orolig för att läkare skriver ut Subutex till några som inte är heroinberoende. Vi måste tydligare definiera att rätt målgrupp får läkemedlen, säger han.

Om patienter blandar läkemedlen med illegala droger så finns även risk för ökad dödlighet i gruppen, varnar han. Polis har länge varnat för att läkemedel mot heroinberoende – avsedda att blockera sug och rus, men även kan missbrukas – finns på svarta marknaden, både insmugglade och förskrivna av läkare.

Abid Dundar avser dels uppmärksamma Socialstyrelsens tillsynsmyndighet om uppgifterna i studien och ta kontakt med vårdgivare i Stockholmsområdet. Dels bekräftas tidigare larm om läckage av metadon och Subutex från programmen behov av skärpta regler.

En revidering av föreskrifterna för läkemedelsbehandling pågår nu på Socialstyrelsen och väntas efter en remissrunda bli klara under hösten.

• Senaste åren har underhållsprogram för heroinister byggts ut, snart kan alla landsting erbjuda dem. Kritik framförs dock från brukarföreningar mot att reglerna redan idag är för strikta. Idag får cirka 3 600 opiatberoende i landet läkemedlen, som själva är syntetiska opiater. Omkring hälften av dessa får metadon och övriga Subutex eller Suboxone (den senare har tillsatt ämne för att försvåra missbruk).

Etiketter:

Annonser