Vänsterkvinnor fick Brukarvänpris

STOCKHOLM Fyra riksdagsledamöter från Vänsterpartiet får Brukarföreningens pris för sin narkotikapolitiska rapport som bland annat föreslagit en avkriminalisering av det egna bruket.

Mottagarna av årets Brukarvänpris är Alice Åström, Elina Linna, Eva Olofsson och Lena Olsson. De lade 2007 fram rapporten “Knarkare är också människor“ som senare antogs av partiets kongress, inklusive förslaget att verka för att ta bort själva förbudet att knarka.

– Förbudet stigmatiserar och försvårar – inte underlättar – för dem som behöver behandling. Man ska kriminalisera droger, men inte människor, säger Alice Åström, vice V-ordförande, som själv missbrukade under sin tonårstid.

Konsumtionsförbudet gör att polisen kan drogtesta narkotikamissbrukare och lagen används ibland som argument av motståndare mot sprututbyte.

V-dokumentet hoppas Brukarföreningen ska bidra till en narkotikapolitik som inte bygger på en repressiv idé, ett strafftänk. “Vi tror att Vänsterpartiet har inlett en ny era inom svensk narkotikapolitik, en era som förhoppningsvis ska bygga på mänskliga rättigheter med humanistiska förtecken“, står det i motiveringen.

Priset – blommor och varsin tavla av konstnären Carsten Engström – utdelades i samband med ett seminarium förra veckan med underrubriken “Är de politiska idéerna och signalerna viktigare än att rädda liv?“.

Men istället för prismotiveringen så framförde en representant från Brukarföreningen ett osande angrepp mot svensk narkotikapolitik, framlidne socialläkaren Nils Bejerot (RNS grundare) och Hasselarörelsen. Något som arrangörerna efteråt beklagade och senare lät mejla ut rätt motivering.

Svenska Brukarföreningen vill särskilt förbättra situationen för opiatberoende personer och deras rätt till bland annat underhållsbehandling (ex metadon och Subutex). Dessa program är idag ojämnt fördelade i landet och vissa landsting har dem inte alls.

Etiketter:

Annonser