Flera reaktioner om ny alkohollag

STOCKHOLM Svenska vinodlare vill starta gårdsförsäljning och krögarna anser att tidigare nattstängning bara gynnar svartklubbar. IOGT-NTO varnar för att lägre kökskrav innebär fler serveringstillstånd av alkohol vilket kan öka våldsbrotten. Det framgår av några remissvar till alkoholutredningen.

Föreningen Svenska vinodlare anser att en reglerad gårdsförsäljning av lokalt producerad alkohol skulle skapa jobb på landsbygden och lämnade över remissyttrandet tillsammans med 5257 namnunderskrifter till regeringen härom dagen.

Alkoholutredaren Anita Werner menade dock att gårdsförsäljning skulle kunna hota Systembolagets detaljhandelsmonopol. Men vinodlarna menar att sådan försäljning bedrivs redan i Finland som har ett alkoholmonopol och vara förenligt med alkohollagarna och EG-rätten.

Hotell- och restaurangföretagarna, SHR, anser i sitt yttrande att det behövs en modern och fungerande alkohollag som motverkar dryckens skadeverkningar. Men att flera av förslagen motverkar det syftet, bland annat att begränsa krogarnas öppettider till tre på natten, vilket skulle leda till fler svartklubbar.

SHR anser att förslaget om modernare kök är bra, som gör att suchi-ställen kan få serveringsstillstånd för alkohol. Men att det fortfarande återstår onödigt regelkrångel, exempelvis när restaurangverksamhet finns i flera kommuner eller omfattar flera serveringsställen.

Krognäringen påminner om att bara tio procent av all alkoholkonsumtion i landet sker på restauranger, även om antalet serveringstillstånd ökat. Och att omkring 90 procent av konsumtionen sker utanför de av myndigheterna reglerade restaurangmiljöerna.

– Trots att situationen är den omvända ter det sig som om politiker lägger all kraft på att reglera och kontrollera den lilla del av konsumtionen som sker på krogar och restauranger, säger Mats Hulth, vd för SHR.

Remisstiden går ut och fler svar väntas. Bland annat från nykterhetsrörelsen IOGT-NTO som varnat för att utredarens förslag om lägre krav kök leder till ännu fler alkoholtillstånd. Och att det kan leda till fler våldsbrott.

– Om utredningens förslag genomförs, vilket inte får hända, kommer det att leda till kraftigt ökad tillgänglighet och fler våldsbrott, säger förbundsordförande Sven-Olov Carlsson som lämnar IOGT-NTO:s remissyttrande (wordfil, 9 sidor) under tisdagen.
Han menar att frågan om serveringstillstånd måste utredas vidare med utgångspunkt från alkoholpolitiska konsekvenser.

IOGT-NTO tycker i övrigt att utredarens förslag om att ej tillåta gårdsförsäljning av alkohol och att stänga krogar senast klockan 03 är förnuftiga. Vad gäller folköl så vill man ha en åldersgräns på 20 år för kassapersonal och avstyrker förslaget att cateringfirmor ska få stadigvarande tillstånd servera alkohol.

• Regeringen ska under hösten med utredningen och remissvaren som underlag förbereda en proposition om en ny modernare alkohollag, men som värnar en fortsatt restriktiv alkoholpolitik. Den väntas till riksdagen under våren, en ny lag är tänkt att träda i kraft första juli 2010.

Etiketter:

Annonser