Nollpromille för nybörjare i Tyskland

BERLIN Ingen alkohol alls är budskapet till alla färska bilförare i Tyskland. Enligt en ny lag är det noll promille som gäller för alla bilförare under 21 år i Tyskland. Nollgränsen gäller också alla förare, oavsett ålder, med nytagna körkort.

Den nya lagen, som träder i kraft idag den 1 augusti, innebär att bilförare i Tyskland under den tvååriga prövoperioden efter ett nytaget körkort inte får ha någon alkohol i blodet i samband med bilkörning. Nollpromillegränsen gäller också för alla förare under 21 år.

Bakgrunden till lagen är att en tredjedel av alla de förare som dödas eller skadas i en olycka efter att ha druckit alkohol är mellan 18 och 24 år, trots att deras andel av befolkningen bara är åtta procent. Även nyblivna förare över 24 år är överrepresenterade.

”Här hjälper bara en klar och entydig signal: bilkörning är inte förenligt med drickande”, säger Tysklands kommunikationsminister Wolfgang Tiefensee i ett pressmeddelande.

Den som bryter mot lagen får betala böter på 125 euro, får två prickar i trafikregistret och dessutom prövotiden förlängd med två år.

• Den vanliga gränsen för rattfylleri i Tyskland är 0,5 promille.

Tema: Rattfylleri

Påverkad…

… i trafiken95-ratt3.jpg

År 2018 omkom totalt 325 personer i vägtrafiken i Sverige. Enligt Trafikverket omkom 23 procent av dem (75 personer) i en alkohol- eller drogrelaterad olycka. I genomsnitt är var femhundrade bilist rattonykter, cirka 0,2 procent av förare i trafiken.

Polisens nykterhetskontroller har minskat under senare år. Fler som upptäcks idag är påverkade av narkotika än av alkohol. Under 2018 polisanmäldes cirka 25 900 rattfylleribrott (14 300 gällde narkotika), en ökning med 3 procent.
Elsparkcyklar blir allt vanligare i trafiken, med ökad antal olyckor, men omfattas inte ännu av trafiknykterhetsregler.
• Källor: Trafikverket, Brå och MHF.

Läs mer

Etiketter:

Annonser