Kostar supen 20 eller 156 miljarder i Sverige?

STOCKHOLM Ett forskarlag från universiteten i Stockholm och Lund presenterar idag en beräkning av alkoholskadornas samhällskostnader i Sverige. Man kommer fram till en kostnad på cirka 20 miljarder kronor för år 2002, erfar Drugnews. Men siffrorna innehåller enligt kritiker stora mörkertal och underskattningar.

Vid en pressträff onsdag eftermiddag kommer SoRad (Centrum för socialvetenskaplig forskning) att redovisa hur man kommit fram till siffrorna.

Studien försöker fånga in alkoholkonsumtionens påverkan på hälsa, livskvalitet och samhällskostnader. Och inkludera kostnader för sjukdomar och skador, sociala problem och reducerad arbetsproduktion på grund av sjukfrånvaro och minskad arbetsförmåga.

Man hamnar kring totalt 20 miljarder kronor för året 2002. Det är dock betydligt lägre än vad nationalekonomen Anders Johnson kommer fram till. Han har sedan 1983 försökt beräkna alkoholens samhällskostnader och kom i sin senaste beräkning fram till att den ligger kring 156 miljarder kronor.

Skillnaden i studierna kan bero på delvis olika sätt att räkna, men även i skilda uppfattningar av hur omfattande alkoholskadorna är. Skulle man räkna på ett likartat sätt skulle kostnaderna istället bli 44 miljarder för SoRads metod och 70 miljarder med Johnsons metod, enligt uppgifter till Drugnews.

Både Johnson och forskarlaget ska senare idag redovisa sina olika beräkningssätt vid ett alkoholpolitiskt forum i riksdagen.

SoRads studie av alkoholkostnaderna är del i en större studie att beräkna alkoholens kostnader i hela Europa som WHO har initierat.

• Enligt en EU-rapport i juni så kostar alkoholen 125 miljarder euro (cirka 1900 miljarder kronor) årligen i unionen.

Etiketter:

Annonser