Liberaler vill luckra upp alkoholpolitiken

Liberalerna tog flera steg för att luckra upp alkoholpolitiken på landsmötet i Linköping i helgen och vill bland annat att Systembolagets butiker ska vara öppna längre.


Liberalerna höll i helgen sitt landsmöte i Linköping och där behandlades flera alkoholpolitiska motioner. Landsmötet gick enligt TT  längre än vad partistyrelsen föreslagit i uppluckring av alkoholpolitiken.

Det mest långgående beslutet var att partiet ställde sig bakom att tillåta licensbutiker att sälja öl, vin och cider som ett komplement till Systembolaget.

Jakob Olofsgård, Liberalernas folkhälsopolitiska talesperson, säger i en kommentar till Drugnews att det beslutet ska ses i ljuset av att landsmötet även tog beslut om att behålla och värna Systembolagets monopol och att det behöver utredas om det går att införa licensbutiker som inte hotar monopolet.

Partiet vill också att Systembolagets butiker ska ha öppet alla dagar, även söndagar, till klockan 20.00 och att det ska vara möjligt att köpa kyld alkohol på Systembolaget.

Även när det gällde vissa frågor kring serveringstillstånd gick Landsmötet längre än partistyrelsen, till exempel vill man slopa kravet på matservering för att får alkoholtillstånd.

Annonser