Inte längre öppettider på Systemet

Det blir inte längre öppettider på lördagar på Systembolaget med den nya regeringen. Det beskedet ger socialminister Jakob Forssmed i ett svar på en skriftlig riksdagsfråga. Därmed är det tydligt att den nya regeringen har samma inställning i frågan som den förra.


”En ökad tillgänglighet av alkohol genom längre öppettider skulle innebära ökade skadeverkningar. Ny forskning visar dessutom på större risker med alkohol än vad som tidigare har varit känt.”

Så motiverar socialminister Jakob Forssmed (KD) att regeringen inte anser att Riksdagen ska få ta ställning till Systembolagets önskemål om förlängda öppettider.
Beskedet gavs efter en skriftlig fråga från Pontus Andersson (SD).

Det var i somras som Sverige television kunde rapportera att Systembolaget i dialog med regeringskansliet önskat att få möjlighet till utökad  försäljningstid och ökade möjligheter till hemleveranser.

Förslaget avvisades av den dåvarande regeringen och Systembolaget sa få att de inte tänkte gå vidare med förslaget. I sin fråga undrade Pontus Andersson om regeringen kommer att låta riksdagen pröva frågan om längre öppettider på Systembolaget.

Annonser