Ny upplaga om cannabis-myter

En ny omarbetad upplaga av boken ”8 myter om cannabis” släpps nu av vetenskapsjournalisten Pelle Olsson. Han går igenom några av de vanligaste missuppfattningarna om drogen – om skador, medicinsk användning och legaliseringsargumenten.


”Det behövs en folkbildning om cannabis”, konstaterar i inledningen författaren Pelle Olsson, som rest världen runt, rapporterat, föreläser och skrivit flera böcker om narkotika. Han medverkar även regelbundet som vetenskapsreporter för Drugnews.

De åtta vanliga myter om den vanligaste illegala drogen som tas i boken upp och reds ut ur ett restriktivt perspektiv är: ”cannabis är inte så farligt”, ”alkohol är mycket värre”, ”alla har rökt på”, ”att röka på är en mänsklig rättighet”, ”cannabis är medicin”, ”CBD är en hälsokur” (ny fråga i denna fjärde upplaga), ”man blir lugn och fridfull av cannabis” och ”legalisering minskar problemen”.

Pelle Olsson går metodiskt genom och bemöter myterna och hänvisar till forskning och senaste rön, ett utökat källbibliotek finns till kapitlen (som särskilt har granskats av professor Peter Allebeck). Han redovisar erfarenheter från de länder och amerikanska delstater som legaliserat drogen och tar även upp den växande cannabisindustrins roll, (”Big Marijuana” där alltfler alkohol-, tobaks- och läkemedelsbolag lockas att investera). ).

Boken är avsedd bland annat för föräldrar, skolor och beslutsfattare, men egentligen för alla som är intresserade av drogdebatten idag och kanske oroas av mer tillåtande attityder.

Författaren Pelle Olsson

• Drugnews: Varför finns så många myter om cannabis?
– Dels därför att cannabis är en populär drog som har många förespråkare som idealiserar bruket. Dels för att det numera finns väldigt starka ekonomiska intressen att cannabis ska framstå som tämligen ofarligt, ja till och med nyttigt. Båda dessa grupper blundar för vetenskapliga argument. Men om kunskapsnivån om cannabis ökar i samhället, ungefär som den gjort om tobakens skadeverkningar, finns det hopp om tillnyktring i debatten, svarar Pelle Olsson.

• Nu blåser en grön cannabisvåg – Tyskland är på gång legalisera. Kan Sverige stå emot, tror du?
– Legalisering är än så länge långt borta hos oss, tack vare relativt låga konsumtionsnivåer och att folkopinionen är emot det. När det gäller ökad medicinsk användning, som är en inkörsport till legalisering måste det till helt nya upptäckter om nyttan. I så fall blir det inte i form av ren cannabis, men kanske ett litet piller som innehåller någon cannabinoid, säger han.

• Fotnot: ”8 myter om cannabis” av Pelle Olsson kom ut första gången 2012 och detta är fjärde upplagan, (64 sidor, illustrerad av Leja Siladji Dahne). Den har även utgivits på isländska och en dansk upplaga är på gång. Den ges ut av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, där den går att beställa (50 kronor styck).

Annonser