Nykter sommar för barnens skull!

När pandemin lättar och vi åter kan träffas kring midsommarstången kanske det även dricks mer alkohol. Men vem tar ansvar för barnen när föräldrarna blir berusade?, undrar Per-Olof Svensson, Blå Bandet, i en debattartikel.

Äntligen har coronapandemin släppt greppet och det är fritt fram att träffas. Midsommarfiranden kan åter arrangeras, familjer kan träffas över generationsgränser och semesterresor kan ske utan restriktioner. Efterlängtat av alla och det kan finnas en känsla att nu måste det som man inte kunnat på flera år, tas igen flerdubbelt.

Här finns risk att det även för alkohol blir mer än tidigare. Äntligen träffas för att grilla och festa. Många tycker att det är naturligt att dricka alkohol i sociala sammanhang. Men vem tar ansvar för barnen när föräldrar blir berusade?

Ibland tror vuxna att det inte gör något att dricka alkohol, men redan vid måttlig konsumtion, märker barnen hur de vuxnas beteenden förändras. Detta skapar osäkerhet och oro. Även hos dem som uppfattar sig som ”normalkonsumenter” påverkar det barnen.

Jag befarar att fler väljer att låta alkoholen få större utrymme, både under midsommarhelgen och resten av sommaren. Vi önskar att det inte blir så för barnens skull. Att föräldrar och mor- och farföräldrar förstår att det är viktigt att vara nykter, så att man på ett tryggt sätt har förmåga att ansvara för barn och barnbarn.

När barn och unga finns med är det säkrast att vuxna avstår från alkohol. Tryggheten behöver vara det man väljer i första hand.

av

PER-OLOF SVENSSON
– organisationssekreterare i Sveriges Blåbandsförbund
www.jagser.se

Annonser