Stora risker med elsparkcyklar

OSLO Det inträffar fler skador bland fotgängare och vanliga cyklister, men det är likväl farligare att framföra elsparkcykel. Och alkohol är inblandat i en stor del av elsparksincidenterna, enligt ny statistik från norska Transportekonomiska institutet (TØI).

– Vi beräknar att det är 5–7 gånger högre risk för skador med elsparkcykel än med cykel, säger seniorforskaren Torkel Bjørnskau på Arendalsuka, Norges version av Almedalsveckan, till NTB.

Statistiken grundas på registrerade olyckor första halvåret i Oslo, som är en av Europas elsparkcykeltätaste städer. I juli uppgick antalet elsparkcyklar där till över 25 000, enligt Oslo kommuns uppgifter. I den månaden fick i genomsnitt 13 invånare i Oslo behandlas för skador relaterade till elsparkscykel.

Olyckor med andra trafikslag är ännu vanligare i norska huvudstaden, men i relation till mängd så sticker elsparkcyklarna ut.

I de flesta fall utgörs elcykeltillbuden av singelolyckor, kollisioner är ovanligt, enligt forskaren Bjørnskau. Sex av tio som skadas är män och i 40 procent av olyckorna är alkohol med i bilden.
Ett anbud- eller licenssystem skulle kunna hjälpa till att lösa problemen med elsparkcyklar, menar TØI.

Oslo kommun har tidigare i sommar beslutat om förbud mot att hyra ut elsparkcyklar nattetid mellan klockan 23 och 05. Och kommunen vill införa ett tak på uthyrning av högst 8 000 elsparkcyklar i staden. Något som tre uthyrningsföretag (Voi, Tier och Ryde) i Norge i veckan sagt att de vill stoppa och har vänt sig till domstol, enligt TT-NTB.

I Sverige är reglerna för elsparkcyklar mer tillåtande jämfört med de flesta andra Europeiska länder. Den klassas som vanlig cykel (om den inte går köra över 20 kilometer/timmen) och det finns ingen alkoholgräns för föraren.

Regelverket i landet är svårt överblicka, olika regler i olika kommuner. Flera användare kör idag mot rött, skjutsar andra eller är påverkade och parkerar dem sedan var som helst. Transsportstyrelsen har sett över situationen och anser att i vart fall förbud mot att framföra dem på trottoaren bör införas nationellt.

I Stockholm stad vill börja ta ut en årsavgift på 1400 kronor per elsparkcykel från uthyrningsföretagen och att bolagen måste söka polistillstånd, enligt ett pressmeddelande. Antalet elsparkcyklar har ökat med flera tusen på några månader till cirka 22 000 elsparkcyklar, vilket enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) är allt för många. Oklart dock om förslaget håller juridiskt.

Annonser