Ny chef för statliga tvångsvården SiS

Regeringen har utsett Elisabet Åbjörnsson Hollmark till ny generaldirektör för Statens Institutionsstyrelse SiS, en myndighet som ska granskas och analyseras efter rapporter om brister på de särskilda ungdomshemmen. /Nils Öberg blir ny chef för Försäkringskassan.

Elisabet Åbjörnsson Hollmark är jurist, har arbetat som kriminalvårdsdirektör och har senast varit ställföreträdande generaldirektör på Kriminalvården. Hon tillträder chefskapet på SiS den 15 augusti.

Den statliga tvångsvårds-verksamheten i SiS har 23 särskilda ungdomshem med cirka 700 platser och elva LVM-hem med nära 400 platser för vård av vuxna missbrukare.

SiS har fått mycket kritik senaste åren. Både personal och klienter har berättat om växande problem med våld och droger på ungdomshemmen och det har blivit svårare att rekrytera personal med rätt utbildning. Facket Seko publicerade nyligen rapporten ”En myndighet i förfall”, i en enkät så svarade tre av fyra medlemmar att unga klienter använder droger på behandlingshemmen.

Socialminister Lena Hallengren (S) berättade i april att regeringen nu vill granska vården på både HVB-hem och SiS ungdomshem efter rapporter om missförhållanden.
– Ett barn som frivilligt eller med tvång placeras i ett ungdomshem ska alltid få det bättre, aldrig sämre. Inga barn ska fara illa när de befinner sig i samhällets vård och regeringen har därför beslutat om ett antal åtgärder för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården, sade hon då.

Inspektionen för vård och omsorg ska granska situationen på alla HVB-hem och SiS-hem och analysera socialtjänstens utredningar av barn- och ungdomsärenden. Dessutom ska Statskontoret göra en bred översyn av SiS verksamhet och hjälpa till att ”identifiera utvecklingsbehov” och föreslå åtgärder för att stärka förtroendet. En delredovisning ska lämnas i september 2019 och en slutredovisning i februari 2020.

Vid en pressträff i torsdags så sa Elisabet Åbjörnsson Hollmark, tillträdande generaldirektören på SiS, att hon välkomnar utredningarna och åtgärdspaketen.

– För att lyckas i uppdraget
är det viktigt att arbetsmiljön är säker och stödjande, både för klienten och medarbetaren. Min erfarenhet är att en effektiv samverkan mellan samhällsinstitutionerna är oerhört viktiga och en förutsättning för att lyckas och nå resultat.

En genomlysning av organisationen och verksamheten behövs för att kunna göra rätt åtgärder. SiS har ett viktigt och komplext samhällsuppdrag, menar hon.
– Att barn o unga vuxna med missbruksproblem får det bästa tänkbara stöd och hjälp att bryta ett destruktivt liv och få rätt verktyg att göra förändring i sitt liv, ser jag som mycket viktigt för både den enskilda individen och för samhället, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Nils Öberg

NYTT JOBB Regeringen har idag beslutat om fler chefsbyten. Förre generaldirektören för Kriminalvården Nils Öberg har utsetts till ny chef för Försäkringskassan. Han tillträder posten som chef där 3 juni 2019. Regeringen har även beslutat om ett nytt regleringsbrev för Försäkringskassan.

Regeringens pressträff med nya SiS-chefen Elisabet Åbjörnsson Hollmark :

 

Annonser