Droger på SiS-hem: ”en myndighet i förfall”

Statliga LVU-hemmen ska vara samhällets sista skyddsnät för barn och unga med problem. Men få är fria från narkotika. Nu slår facket Seko larm om att Statens institutionsstyrelse är en ”myndighet i förfall”. I en enkät svarar tre av fyra medlemmar att unga använder droger på behandlingshemmen.

Hot, våld och ensamarbete och allt fler klienter med psykiatriska problem har blivit vardag för de anställda inom statens tvångsboenden för personer med missbruk och andra problem.

Det visar facket Sekos rapport (pdf-fil, 48 sidor) som visar på missförhållanden inom Statens institutionsstyrelse, SiS.
– Det är tydligt att SiS är en myndighet som befinner sig i fritt fall. Arbetsmiljön för de anställda är under all kritik och klienterna får inte den behandling som de har rätt till, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko, i en kommentar.

Sekos enkät bland cirka 750 medlemmar som arbetar på de statliga behandlingshemmen visar att hela 73 procent av anställda på LVU-hem uppger att det förekommer droger bland de intagna där. Och bland personal på LVM-hemmen är motsvarande siffra 99 procent (!).

Dessutom har alltså hot och våld ökat, 65 procent svarar att det förekommer hot varje vecka på jobbet och 41 procent svarar att det förekommer våld varje vecka på arbetsplatsen. Och det har blivit värre senare år.

Vendela, en flicka som bara var tolv år när hon tog droger första gången, har varit på omhändertagen och skickad mellan olika boenden. Ett av LVU-hemmen beskriver hon som ”ett rent jävla kaos bara”.

Det var inga problem att ta droger på hemmet.
– Ja, framför personal till och med. Till och med med personal ibland, säger hon till TV4 Nyheterna.
Och lätt att kunna få in drogerna.
– Antingen tog dom med sig det när de var på permission eller så fixade vi det när vi var ute. Vi är listigare än myndigheterna, 10 000 gånger…, säger hon.

En behandlingsassistent berättar att droger på SiS-boenden kommer in hela tiden på boenden och försvårar behandlingsuppdraget. Och våldet har ökat där.

Socialminister Lena Hallengren (S) reagerar på fackets uppgifter:
– Det är helt oacceptabelt, klart olämpligt. Men jag förväntar mig att ledningen tar tag i detta, säger hon till TV4.

Jan-Eric Josefsson, SiS

Vid en hearing i riksdagens socialutskott om samsjuklighet av missbruk och psykisk ohälsa i torsdags fick SiS:s tf generaldirektör Jan-Eric Josefsson frågor om problemen på de statliga boendena.
– Det är en medlemsenkät från fackförbundet som vi inte fått ta del av än, så svårt att svara på. Får nog återkomma om det, svarade han undvikande.

Samma dag publicerade SiS ett pressmeddelande på sin hemsida om att det numer finns särskilda drogförebyggare på alla LVM-hem, som ska utbilda medarbetare. Att ”droger är en mäktig motståndare” som smugglas in på alla tänkbara sätt, exempelvis genom att ”föremål, post eller pengar sprejas med substanser”.

 • SiS har 23 särskilda ungdomshem, LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) med drygt 700 platser och elva LVM-hem (lag om vård av missbrukare i vissa fall) med knappt 400 platser för vuxna missbrukare. Dessutom placeras där unga som dömts till sluten ungdomsvård. Flera av klienterna är omhändertagna med lagstöd och placerade där under tvång för behandling.

Annonser