Kritiserat statligt ungdomshem stängs

Statliga ungdomshemmet Lövsta utanför Vagnhärad i Sörmland stängs tillfälligt efter upprepade missförhållande, för att säkra trygghet och säkerhet för placerade unga.

Förra veckan gjordes en polisanmälan om att en tidigare anställd ifjol misstänkts ha begått våldtäkt mot barn i utbyte mot hasch och tobak, rapporterar SVT Sörmland.

Missförhållande har tidigare rapporterats på Lövsta då intagna ungdomar berättat om våld och verbala övergrepp från personal och de som ansetts som besvärliga ska ha låsts in i sina rum längre tid. Och Institutionen för vård och omsorg, IVO, har kritiserat ungdomshemmet för brister i kompetens hos personalen.

Nu har generaldirektören för Statens institutionsstyrelse, SiS, som driver anläggningen, beslutat stänga ungdomshemmet en period för att få möjlighet att omorganisera verksamheten, rekrytera kompetent personal och förbättra arbetsmiljön.

Lövsta har tagit emot skolpliktiga flickor och pojkar med psykosociala problem, kriminalitet och missbruk och även bedrivit skolundervisning.

SiS har sammanlagt 23 ungdomshem med drygt 700 platser, och är en del av den statliga tvångsvården.

Annonser