Ryssland förbjuder alkoholreklam

MOSKVA Som ytterligare ett led i Rysslands krig mot alkohol undertecknade på lördagen Rysslands president Vladimir Putin en lag som förbjuder reklam för alkohol i det ryska delen av internet och i tryckt media.

Förbudet mot reklam över internet kommer träda ikraft så snart den lagen officiellt publiceras. För tryckta media kommer lagen träda i kraft den 1 januari 2013, så att de kontrakt som löper med annonsörerna ska kunna avslutas avtalen, rapporterar RIA

Reklamexperter och övriga inblandade hävdar att det kommer bli svårt genomföra förbudet, risken är att denna typ av reklam flyttar ut ur landet och reklamen kommer komma in i utländska media som kan köpas i Ryssland. Kritiker menar att internetreklamen kommer sändas genom utländska servrar som regeringen inte kommer kunna stoppa.

Landets ledare beskriver alkoholmissbruket som en nationell katastrof och har godtagit en nationell plan där målet är att halvera alkoholkonsumtionen till 2020. Man ska också utplåna den illegala produktionen och försäljningen av illegalt sprit.

Etiketter:

Annonser