“Systemets näthandel hotar monopolet“

STOCKHOLM Startar Systembolaget näthandel och hemleverans av alkohol så kan folkhälsoargumentet urholkas och det finns risk att detaljhandelsmonopolet faller i EU-domstol. Det varnar professorn i Europarätt Ulf Bernitz för.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet/Brännpunkt skriver Bernitz – professor i Europarätt på Stockholms universitet – att Systembolagets planer att nästa år på försök starta näthandel med hemleverans kan hota monopolet. Men att tvärsom rätt skött är en privat näthandel från utländska leverantörer inte olaglig.

Han hänvisar bland annat till två tidigare domar i EU-domstolen, målen Franzén 1997 (som slog fast Sveriges möjlighet behålla Systembolaget) och Rosengren 2007 (som öppnade för privat import och näthandel inom EU).

“Det framgår av Franzéndomen att EU-domstolen fäste avgörande vikt vid att tillgängligheten, särskilt till köp av sprit, i det stora hela var avgränsad till Systembolagets särskilda butiker med de begränsningar och kontrollmöjligheter som följer av detta. Skulle Systembolaget bygga upp en omfattande näthandel med lättillgänglig hemtransport urholkas naturligtvis snabbt de folkhälsoargument som hittills burit upp detaljhandelsmonopolet“, skriver professor Ulf Bernitz på Brännpunkt.

Förutom debatt om Systembolagets hemleveransprojekt, så förs också en om de privata nätbutiker och vinklubbar som kraftigt ökat handeln i Sverige. Ett 70-tal privata nätföretag som handlar med alkohol finns – några är registrerade hos Skattemyndigheten, andra uppmanar sina kunder att strunta i svensk alkoholskatt.

Denna näthandel är ett hot mot den restriktiva alkoholpolitiken, menar riksdagsledamöterna Anders Andersson (KD) och Barbro Westerholm (FP) i en debattartikel i Göteborgs-Posten i veckan. De flesta nätaktörerna bedriver en verksamhet som inte följer lagen, är deras slutsats.

I veckan avslöjade UNF att ålderskontrollen inte sköts av nätbutikerna och deras leverantörer. I sex av nio fall fick de tonåriga ungnykteristerna de leveranserna med sprit, vin och starköl de beställt via nätet.

• Nyligen polisanmälde IOGT-NTO ett tiotal näthandlare för att bryta mot alkohol- och skattelagar. Anmälaren har efteråt anklagats ha kopplingar till Systembolaget och dess planerade nätförsäljning, vilket organisationen tillbakavisat.

Etiketter:

Annonser