Slutförslag på minerat vårdområde

I onsdags överlämnade regeringens utredare Gerhard Larsson slutbetänkandet om en reformerad missbrukarvård. Redan har en debatt startat om huruvida utredningen öppnar för “harm reduction“ eller hamnar på hyllan.

Slutbetänkandet “Bättre insatser vid missbruk och beroende“ (SOU 2011:35) kommer innehålla ett 70-tal förslag inom åtta reformområden.

Förslagen berör direkt cirka en halv miljon människor med missbruksproblem (330 000 av alkohol, 77 000 av narkotika, 65 000 läkemedelsberoende och 10 000 av dopingmedel). Och uppåt en miljon personer med riskbruk i landet.

“Man kan nog tala om en ny epok för svenskt vidkommande, om nu regering och riksdag vill anta förslagen“, skriver Gerhard Larsson stolt i ett internt mejl till sina medarbetare och bollplank.

Han har under drygt två års tid genomlyst den svenska missbruks- och beroendevården och funnit allvarliga svagheter. Bland annat att bara var femte missbrukare får hjälp och många dör i onödan, flera hamnar mellan stolarna i ansvarskäbblet mellan kommuner och landsting; att vårdutbudet är olika runt landet; att slentrian och pengar istället för evidens ofta styr utbudet.

I delbetänkande och medieutspel har han längs vägen släppt försöksballonger och kollat reaktionerna. Kanske för att undvika trampa in i det ideologiskt minerade område som beroendevården (och särskilt på narkotikaområdet) omges av.

Exempelvis vill han låta landstinget ta större ansvar om själva behandlingen och kommuner mer sköta prevention och eftervård. Skrota begreppet tvångsvård och kalla det “vård med och utan samtycke“. Förstärka vårdgarantin. Införa auktorisering för utförare av behandling – det räcker inte med engagemang.

Men även kontroversiella förslag som att sprida sprutbyte och läkemedelsbehandling (ex. metadon och subutex till opiatmissbrukare) till hela landet. Och blir den statliga LVM-vården kvar?
Flera av förslagen kräver förändrade eller helt nya lagar för att genomföras.

Fast Gerhard Larsson påmint om att alkohol- och läkemedelsberoende berör flest, så har reaktionerna ofta styrt in på den heta narkotikafrågan.

Drogrestriktiva kritiker varnar för att några av idéerna skulle leda till en ökad medikalisering av beroendevården och mer “harm reduction“-åtgärder (skadebegränsning) istället för en grundsyn om att drogfrihet bör vara målet.

Namnkunniga tillskyndare av mer harm-reduction skrev nyligen en debattartikel i Expressen och befarade att statsrådet Maria Larsson (KD) ska gömma undan förslagen “i någon låda på regeringskansliet“. Detta redan innan utredningen hunnit över lämnas…

Notabelt är att förutom kända kritiker av regeringens drog- och vårdpolitik – såsom förre narkotikasamordnaren Björn Fries (S) och drogforskaren Björn Johnson – så hade även en FP- och en KD-politiker undertecknat artikeln.

Här intill fortsätter diskussionen i Drugnews i ett par debattartiklar.

Fler reaktioner är att vänta när Gerhard Larsson utredning på uppåt 900 sidor överlämnats officiellt 27 april. Det återstår att se om den blir en hyllvärmare eller ett lyft för en bättre, anständig missbrukarvård.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser