Obama: droger en folkhälsofråga

WASHINGTON Droger ska mötas som ett folkhälsoproblem, inte ett “krig mot knark“. Den väntade omsvängningen genomsyrar USA:s nya narkotikastrategi som president Obama presenterade i tisdags. Målet är att inom fem år minska ungas droganvändning, gravt missbruk och relaterade dödsfall med 15 procent.

I den nationella strategin mot narkotikaproblem betonas behov av balanserade insatser för att ta itu med den komplexa utmaning som drogmissbruk och dess konsekvenser medför.

Det tillstås att orsaken till problemen främst finns i USA och den stora efterfrågan på droger där. I strategin understryks att man inte vill legalisera vare sig marijuana eller andra illegala substanser, då detta skulle göra dem mer tillgängliga och uppmuntra ökat användande och förvärra hälsorisker och skador.

Totalt vill Obama-administrationen satsa – som Drugnews tidigare rapporterat – hela 15,5 miljarder dollar nästa budgetår för att förebygga och behandla drogproblem, men också minska tillgången med fortsatt kontroll och internationellt samarbete.

– Jag är övertygad om att när vi börjar ta de steg som redovisas i denna narkotikastrategi, så kommer vårt land blir starkare och vår befolkning friskare och tryggare, sade president Barack Obama vid presentationen i Washington.

Det är Vita husets nationella narkotikasamordning, ONDCP, och dess nya drogtsar Gil Kerlikowske som arbetat fram detaljerna i strategin. Notabelt är att den gamla omtvistade devisen om “War on Drugs“ nu är borta.
– Drogproblem är en sjukdom, den går att diagnostisera och helt klart att behandla, men det är inte ett krig, sade Gil Kerlikowske till media vid följande presskonferens.

Administrationen vill försöka bryta den hittills vanliga rundgången av att droganvändning leder till kriminalitet, fängelse och åter missbruk. Detta genom att kombinera polisnedslag mot langare med drogdomstolar och erbjuda gripna med beroendeproblem vård och behandlingsprogram istället för bara fängelse.

Den tidigare polischefen i Seattle, Gil Kerlikowske, har rest landet runt och träffat tidigare poliskollegor, missbrukare, anhöriga, vårdpersonal och frivilligorganisationer. Han betonade hur oroade amerikaner är för landets drogproblem och att en förändring med breda insatser behövs.

I den föreslagna femårsplanen för att minska drogmissbruk och dess konsekvenser anges några mål – att minska ungdomars droganvändande, antalet kroniska missbrukare och narkotikarelaterade dödsfall med 15 procent. Därtill ska drograttfylleri och missbruk bland unga vuxna minskas tio procent, enligt ONDCP:s strategi.

Tre utmaningar som administrationen avser fokusera på i år är prevention, ökade problemen med läkemedelsmissbruk och droger i trafiken. I budgeten satsas tretton procent mer på förebyggande i år till 1,7 miljarder dollar och 3,9 miljarder dollar för behandlingsinsatser. Bland annat uppmanas sjukvårdspersonal att ställa frågor om droger vid rutinkontroller av patienter för att tidigare upptäckta drogproblem.

Men USA ska även fortsätta med kontroll och knarkbekämpning. Budgeten för sådana nationella åtgärder ökar knappt två procent till 3,9 miljarder dollar enligt planen. Insatser för att stoppa den omfattande drogsmugglingen till USA från exempelvis Mexiko får höjd budget till 3,7 miljarder dollar och internationella antidrogprogram utökas någon procent till 2,3 miljarder dollar, enligt rapporten.

• Fotnot: Hela rapporten, National Drug Control Strategy, (pdf-fil, 127 sidor).

Etiketter:

Annonser